Måndag 19 augusti 2019

Nordsverige

Våga utmana våra system

Ledare · Published nov 8, 2018 at 06:15

Ibland ställer man sig frågan varför personer väljer att engagera sig politiskt. Svaren är nog lika många som det finns förtroendevalda. Men det kokar ofta ner till att man på ett eller annat sätt vill påverka och göra skillnad, på riktigt. Driva de tankar och idéer man brinner för i djupet av sitt hjärta för att på allvar utveckla samhället framåt. Men trots detta faller allt för många ner i gamla hjulspår, nej-sägande och ett både opragmatiskt och osympatiskt förhållningssätt i sitt beslutsfattande och maktutövande.

Allt för ofta hör vi politiker säga, det går inte, det är helt omöjligt, det tillåter inte regelverket. Vilka kan förändra regelverk, lagar och förordningar, jo politikerna själva. Ändå väljer allt för många allt för ofta att skylla på redan befintliga regler för att slippa utveckla verksamheter framåt och stoppa pragmatiska lösningar som kanske vore det allra bästa för framtiden. Kramfors kommun är ett lysande exempel på hur man kan tänja på gränserna, utveckla verksamheten, göra förändringar och våga ta strid i frågor som gör skillnad. I Kramfors kommun vågade man stätta ned foten i frågan kring distansundervisning, man bröt mot lagen och fick till stånd en förändring.

Det mesta är möjligt men det krävs vilja, handlingskraft och mod. Andra exempel där politiker gjort precis tvärt om är i frågan gällande VOON och avloppsinventeringen i våra kommuner. Vad gäller VOON valde styrande i region Västernorrland att hänvisa till ett regelverk istället för att söka en pragmatisk lösning med anstånd av en betalning. Nu är VOONs konkurs ett faktum, 7 000 - 8 000 listade patienter utan vårdcentral och en regionledning som borde ha tänkt ett varv till innan man valde den opragmatiska och stelbenta vägen. Som politiker kan man välja att gör skillnad för människor, i detta fall valde ledande regionpolitiker att sätta sig på läktaren och se på när skeppet sjönk. Inte särskilt sympatiskt hanterat, speciellt inte med tanke på hur samma politiker nedmonterat akutsjukvården och BB vid sjukhuset i Sollefteå som dessutom till stor del berör samma patienter och medborgare.Vad har vi lärt oss av detta? Det finns valmöjligheter, men en del väljer hellre att se på när samhällsservicen nedmoteras. Våga vara politiker i politiken och låt inte byråkratin styra de avgörande vägvalen för framtiden.

Nu är VOONs konkurs ett faktum, 7 000 - 8 000 listade patienter utan vårdcentral och en regionledning som borde ha tänkt ett varv till innan man valde den opragmatiska och stelbenta vägen.

Det finns valmöjligheter, men en del väljer hellre att se på när samhällsservicen nedmoteras.

Klimatet och landsbygden

Landsbygden ligger inte högt i kurs hos klimatfanatikerna. Snarast bör den avvecklas/avfolkas. Där kör man mer bil och all service där är transportintensiv. Där har man...

Norrmejerier bör byta fokus!

Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

VVS-branschen hyllar nya krav på enskilda avlopp

Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och...

Låt skillnader bli till styrkor

Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...

Trafikverkets välvilliga beslut motarbetar cyklandet

Trafikverkets välvilja att säkra cyklisternas hälsa får motsatt effekt. Genom att peka ut väg 348 och E14 som ej trafiksäkra för cykling, så ställer jag mig som cyklist frågande...

Greta behöver en kompis

Greta Thunberg gör succé världen över med sitt patos och engegemang för klimatet. Personligen har jag varit lite skeptisk till fenomenet och funderat över det kloka i att låta ett...