Fredag 18 januari 2019

Nordsverige

Våga utmana våra system

Ledare · Published nov 8, 2018 at 06:15

Ibland ställer man sig frågan varför personer väljer att engagera sig politiskt. Svaren är nog lika många som det finns förtroendevalda. Men det kokar ofta ner till att man på ett eller annat sätt vill påverka och göra skillnad, på riktigt. Driva de tankar och idéer man brinner för i djupet av sitt hjärta för att på allvar utveckla samhället framåt. Men trots detta faller allt för många ner i gamla hjulspår, nej-sägande och ett både opragmatiskt och osympatiskt förhållningssätt i sitt beslutsfattande och maktutövande.

Allt för ofta hör vi politiker säga, det går inte, det är helt omöjligt, det tillåter inte regelverket. Vilka kan förändra regelverk, lagar och förordningar, jo politikerna själva. Ändå väljer allt för många allt för ofta att skylla på redan befintliga regler för att slippa utveckla verksamheter framåt och stoppa pragmatiska lösningar som kanske vore det allra bästa för framtiden. Kramfors kommun är ett lysande exempel på hur man kan tänja på gränserna, utveckla verksamheten, göra förändringar och våga ta strid i frågor som gör skillnad. I Kramfors kommun vågade man stätta ned foten i frågan kring distansundervisning, man bröt mot lagen och fick till stånd en förändring.

Det mesta är möjligt men det krävs vilja, handlingskraft och mod. Andra exempel där politiker gjort precis tvärt om är i frågan gällande VOON och avloppsinventeringen i våra kommuner. Vad gäller VOON valde styrande i region Västernorrland att hänvisa till ett regelverk istället för att söka en pragmatisk lösning med anstånd av en betalning. Nu är VOONs konkurs ett faktum, 7 000 - 8 000 listade patienter utan vårdcentral och en regionledning som borde ha tänkt ett varv till innan man valde den opragmatiska och stelbenta vägen. Som politiker kan man välja att gör skillnad för människor, i detta fall valde ledande regionpolitiker att sätta sig på läktaren och se på när skeppet sjönk. Inte särskilt sympatiskt hanterat, speciellt inte med tanke på hur samma politiker nedmonterat akutsjukvården och BB vid sjukhuset i Sollefteå som dessutom till stor del berör samma patienter och medborgare.Vad har vi lärt oss av detta? Det finns valmöjligheter, men en del väljer hellre att se på när samhällsservicen nedmoteras. Våga vara politiker i politiken och låt inte byråkratin styra de avgörande vägvalen för framtiden.

Nu är VOONs konkurs ett faktum, 7 000 - 8 000 listade patienter utan vårdcentral och en regionledning som borde ha tänkt ett varv till innan man valde den opragmatiska och stelbenta vägen.

Det finns valmöjligheter, men en del väljer hellre att se på när samhällsservicen nedmoteras.

Sjukhusvården fungerar inte för glesbygdsborna

Så hände det som inte ska hända. Och inte kan hända, säger sjukvårdsansvariga hos Regionen. Det här är en sorglig läsning som tyvärr kan skapa oro hos de som inte bor nära...

Ockupationen är hela Sveriges sak

Snart har kampen pågått i två år och jag tycker dom gör det så bra. Det jag syftar på är ockupationen av BB i Sollefteå där kampen för att få behålla en god akutsjukvård också...

Slö bevakning av EU-beslut!

Nyligen fattade EU:s medlemsländer ett beslut som kommer att rädda hundratusentals människor från att dö på grund av antibiotikaresistens. Detta måste betecknas som ett historiskt...

Olika är effektivt och värdefullt

Så här efter jul-och nyårshelgen är det uppenbart att mat, musik och medmänniskor påverkar hur vi mår och tänker. Givetvis beror det förstås också på vilka val vi gör. Med det...

Nytt förslag om personlig assistans är en katastrof

Den 10 januari 2019 överlämnar utredaren Gunilla Malmborg sitt slutbetänkande från LSS-utredningen till regeringen. Den har kritiserats från olika håll och bland annat kantats av...

Inventera jordbruksmarker nu!

Likt bönderna och växtodlarna är det nu hög tid att planera inför sommaren även för övriga markägare.Sommaren 2018 kommer många av oss minnas under en längre tid inte minst på...