Lördag 17 november 2018

Nordsverige

Våga utmana våra system

Ledare · Published nov 8, 2018 at 06:15

Ibland ställer man sig frågan varför personer väljer att engagera sig politiskt. Svaren är nog lika många som det finns förtroendevalda. Men det kokar ofta ner till att man på ett eller annat sätt vill påverka och göra skillnad, på riktigt. Driva de tankar och idéer man brinner för i djupet av sitt hjärta för att på allvar utveckla samhället framåt. Men trots detta faller allt för många ner i gamla hjulspår, nej-sägande och ett både opragmatiskt och osympatiskt förhållningssätt i sitt beslutsfattande och maktutövande.

Allt för ofta hör vi politiker säga, det går inte, det är helt omöjligt, det tillåter inte regelverket. Vilka kan förändra regelverk, lagar och förordningar, jo politikerna själva. Ändå väljer allt för många allt för ofta att skylla på redan befintliga regler för att slippa utveckla verksamheter framåt och stoppa pragmatiska lösningar som kanske vore det allra bästa för framtiden. Kramfors kommun är ett lysande exempel på hur man kan tänja på gränserna, utveckla verksamheten, göra förändringar och våga ta strid i frågor som gör skillnad. I Kramfors kommun vågade man stätta ned foten i frågan kring distansundervisning, man bröt mot lagen och fick till stånd en förändring.

Det mesta är möjligt men det krävs vilja, handlingskraft och mod. Andra exempel där politiker gjort precis tvärt om är i frågan gällande VOON och avloppsinventeringen i våra kommuner. Vad gäller VOON valde styrande i region Västernorrland att hänvisa till ett regelverk istället för att söka en pragmatisk lösning med anstånd av en betalning. Nu är VOONs konkurs ett faktum, 7 000 - 8 000 listade patienter utan vårdcentral och en regionledning som borde ha tänkt ett varv till innan man valde den opragmatiska och stelbenta vägen. Som politiker kan man välja att gör skillnad för människor, i detta fall valde ledande regionpolitiker att sätta sig på läktaren och se på när skeppet sjönk. Inte särskilt sympatiskt hanterat, speciellt inte med tanke på hur samma politiker nedmonterat akutsjukvården och BB vid sjukhuset i Sollefteå som dessutom till stor del berör samma patienter och medborgare.Vad har vi lärt oss av detta? Det finns valmöjligheter, men en del väljer hellre att se på när samhällsservicen nedmoteras. Våga vara politiker i politiken och låt inte byråkratin styra de avgörande vägvalen för framtiden.

Nu är VOONs konkurs ett faktum, 7 000 - 8 000 listade patienter utan vårdcentral och en regionledning som borde ha tänkt ett varv till innan man valde den opragmatiska och stelbenta vägen.

Det finns valmöjligheter, men en del väljer hellre att se på när samhällsservicen nedmoteras.

Vem bestämmer över horisonten?

Vindkraftsindustrin störs av den kommunala vetorätten vid etablering av vindkraft. Storsamhällets företrädare störs av själva tanken att ge kommunerna rätten att själva bestämma...

Skrotbilar - en storstadssatsning!

Enligt branschorganisationen Bil Sweden finns idag ca 1,2 miljoner bilar som är avställda varav 549 000 varit avställda i mer än tre år. Det krävs ingen större fantasi för att...

Bevarad centrumhandel viktigt för en levande stad

Tack Tommy Dickens och Per-Eddie Bjuggstam som förde ett inspirerande samtal i Radio Nolaskogs om översiktsplanen för Örnsköldsviks centrum för kort tid sedan! Jag tänker...

Våga utmana våra system

Ibland ställer man sig frågan varför personer väljer att engagera sig politiskt. Svaren är nog lika många som det finns förtroendevalda. Men det kokar ofta ner till att man på ett...

Små val i vardagen kan göra stor global skillnad

I klimatförändringsdebatten råder förvirring. Det framstår ofta som att frågan är ifall klimatförändringar sker/kommer ske eller inte. Enligt forskningen är dock global...

Snön faller och vi med den....

Snön faller och vi med den. Ulf Lundells låt från 1978 dyker upp i minnets labyrinter. Vad han menade med att vi faller med snön är något oklart men för glesbygdsbor som bor efter...