Tisdag 19 mars 2019

Nordsverige

Våga utmana våra system

Ledare · Published nov 8, 2018 at 06:15

Ibland ställer man sig frågan varför personer väljer att engagera sig politiskt. Svaren är nog lika många som det finns förtroendevalda. Men det kokar ofta ner till att man på ett eller annat sätt vill påverka och göra skillnad, på riktigt. Driva de tankar och idéer man brinner för i djupet av sitt hjärta för att på allvar utveckla samhället framåt. Men trots detta faller allt för många ner i gamla hjulspår, nej-sägande och ett både opragmatiskt och osympatiskt förhållningssätt i sitt beslutsfattande och maktutövande.

Allt för ofta hör vi politiker säga, det går inte, det är helt omöjligt, det tillåter inte regelverket. Vilka kan förändra regelverk, lagar och förordningar, jo politikerna själva. Ändå väljer allt för många allt för ofta att skylla på redan befintliga regler för att slippa utveckla verksamheter framåt och stoppa pragmatiska lösningar som kanske vore det allra bästa för framtiden. Kramfors kommun är ett lysande exempel på hur man kan tänja på gränserna, utveckla verksamheten, göra förändringar och våga ta strid i frågor som gör skillnad. I Kramfors kommun vågade man stätta ned foten i frågan kring distansundervisning, man bröt mot lagen och fick till stånd en förändring.

Det mesta är möjligt men det krävs vilja, handlingskraft och mod. Andra exempel där politiker gjort precis tvärt om är i frågan gällande VOON och avloppsinventeringen i våra kommuner. Vad gäller VOON valde styrande i region Västernorrland att hänvisa till ett regelverk istället för att söka en pragmatisk lösning med anstånd av en betalning. Nu är VOONs konkurs ett faktum, 7 000 - 8 000 listade patienter utan vårdcentral och en regionledning som borde ha tänkt ett varv till innan man valde den opragmatiska och stelbenta vägen. Som politiker kan man välja att gör skillnad för människor, i detta fall valde ledande regionpolitiker att sätta sig på läktaren och se på när skeppet sjönk. Inte särskilt sympatiskt hanterat, speciellt inte med tanke på hur samma politiker nedmonterat akutsjukvården och BB vid sjukhuset i Sollefteå som dessutom till stor del berör samma patienter och medborgare.Vad har vi lärt oss av detta? Det finns valmöjligheter, men en del väljer hellre att se på när samhällsservicen nedmoteras. Våga vara politiker i politiken och låt inte byråkratin styra de avgörande vägvalen för framtiden.

Nu är VOONs konkurs ett faktum, 7 000 - 8 000 listade patienter utan vårdcentral och en regionledning som borde ha tänkt ett varv till innan man valde den opragmatiska och stelbenta vägen.

Det finns valmöjligheter, men en del väljer hellre att se på när samhällsservicen nedmoteras.

Samarbeta över gränserna i Europa utan statsbygge

Vi lever i en föränderlig tid inte minst när det gäller det europeiska samarbetet. Inför valet till Europaparlamentet den 26 maj är det nödvändigt att även vi i Sverige på allvar...

Inlandsupproret har startat

Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Kvinnan ingen handelsvara!

Trots att Sverige sedan 20 år tillbaka har en sexköplagstiftning att vara stolt över, tar sexhandeln sig ständigt nya uttryck. Härom veckan avslöjade TV-programmet ”Veckans brott”...

Lite mer lika, lite mer rättvisa!

Lite mer lika, det är precis vad man som inlandsbo önskar sig. Lite mer rättvisa, rättvisare fördelning av landets resurser och en kunskap och förståelse för att delar av de...

Apropå den fria handeln...är maten okey?

Nog är den av godo, den öppna handeln över gränserna. Absolut. Vad som kan göras bättre är innehållsdeklarationer och ursprungsmärkningar. Regelverket tycks idag inte helt tätt....

Vården går bet utan invandrare

Ibtisam Mohammed från Eritrea utbildade sig till läkare i Libyen, där hon också har arbetat som akutläkare. Sedan tio månader bor hon i Sverige. Nu läser hon svenska och hoppas om...