Måndag 18 oktober 2021

Nordsverige

Vädret en konkurrensfördel!

Ledare · Published sep 2, 2021 at 01:15

Den gröna industrirevolutionen i norra Sverige väcker frågor om kompetensförsörjning. Kommer tillräckligt många att vilja flytta hit till de tusentals nya jobb som nu skapas i Västerbotten och Norrbotten? I Västerbottens-Kuriren oroas man i en artikelserie för att inte tillräckligt många vill flytta hit där det är ”mörkt och kallt”.

Men hallå! Har inte denna sommar visat att vädret kan vara till norra Sveriges fördel. Att Luleå toppat årets sol-liga, med Umeå på andra plats, är ju knappast ett tecken på mörker. Visst är dagarna kortare på vintern, men å andra sidan har vi fortfarande riktiga vintrar med snö som lyser upp. Något som i år fått en påtaglig effekt genom att vårt lands största årliga publika arrangemang, Rally Sweden, från och med nästa år flyttar från Värmland till mer snösäkra Västerbotten.

Sommarens rekordtemperaturer runt Medelhavet på upp mot 50 grader ger föraningar om vad som av FN:s klimatpanel förutspås bli mycket mer frekvent framöver i södra Europa, vilket kan få turistströmmarna att vända norrut. Värmeböljor som tidigare beskrivits med positiva förtecken får med ökande temperaturer en helt annan innebörd som plågsamma, hälsovådliga och även dödliga. I värmens spår följer extrem torka med skogsbränder, men också stormar och stora regnmängder med förödande konsekvenser.

I norra Skandinavien är vi än så länge förskonade från de extrema väderhändelser som frekvent rapporterats om från i stort sett alla delar av världen det senaste året. Visst fick vi mycket snö i vintras, med ett och annat inrasat tak, men det är ändå hanterbart. Den mest påtagliga konsekvensen är väl att kommunerna överskrider sina snöröjningsbudgetar.

Med detta som bakgrund finns det anledning att sluta älta mantrat om ”mörkt och kallt”. Som vi ser på oss själva ser andra på oss. Därför är det dags att lägga ”mörkt och kallt” åt sidan och i stället locka nya invånare med behagliga somrar och riktiga vintrar.

Med den utveckling som vi nu ser är det knappast klimatet som utgör hinder för den inflyttning som krävs för att klara kompetensförsörjningen. Det är andra saker som är helt avgörande som att bygga tillräckligt med bostäder och utveckla samhällsservice, fritids- och kulturaktiviteter som möjliggör ett gott liv. Och inte minst att vi alla agerar så att nya invånare känner sig välkomna.

Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige som en följd av kampen mot klimatförändringarna. Lika lite har vi nog tänkt tanken att vårt väder skulle kunna bli till en fördel. Men nu kanske vi är där. Stabilt väder utan extrema inslag blir eftersträvansvärt. Så välkommen till soliga och lagom varma somrar och riktiga vita vintrar.

Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige.

Den svenska skolan behöver en omstart

Staten måste införa bättre styrning och hjälp till skolan. Alla kommuner klarar inte av att hålla en kvalitetsmässig och likvärdig skola i hela landet. Den kommunala budgeten för...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.

Många skogsägare driver ett varierat skogsbruk

Att verka för ett mer varierat skogsbruk är viktigt – såväl för klimatet som för den biologiska mångfalden. Där är nog Tomas Johansson och Skogssällskapet överens. På...

Omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?
Sport