Måndag 18 oktober 2021

Nordsverige

Utbilda för ”riktiga” jobb!

Ledare · Published okt 13, 2021 at 01:15

I Storbritannien köar bilister vid mackarna för att om möjligt få tag på en skvätt bensin eller diesel. Inte för att det saknas drivmedel, utan för att det saknas lastbilschaufförer som kan köra ut bränslet till mackarna. Huvudförklaringen till problemet är Brexit. Ett motiv för att lämna EU var ju att utländsk arbetskraft inte skulle ta jobb från britterna. ”Den polske rörmokaren” som var ett slagträ i debatten har sannolikt åkt hem, men man hade kanske inte räknat med att ”den polske lastbilschauffören” också skulle göra det. Som en akut åtgärd har Boris Johnson tvingats beordra snabbutbildning av 5 000 soldater. Totalt lär det i Storbritannien finnas en brist på 100 000 lastbilschaufförer!

Även om vi i Sverige är stadigt förankrade i EU finns problemet också hos oss. Vi har brist på inhemsk arbetskraft inom många viktiga samhällsområden, som buss- och lastbilschaufförer, inom hemtjänsten, många hantverksjobb och inom bygg- och anläggning. Inslaget av utländsk arbetskraft blir alltmer påtagligt, inte minst i Västerbottens län med landets just nu lägsta arbetslöshet. Trots detta finns det folk som går utan arbete.

En del av förklaringen till att det saknas folk till nödvändiga praktiska jobb är nog akademiseringen av det svenska utbildningssystemet. Alla ungdomar ska tvingas in i högskoleförberedande utbildningar, oavsett om man har intresse, behov eller fallenhet för detta. Det kanske märkligaste i sammanhanget att den inriktningen drivits hårdast av ”arbetarpartiet” Socialdemokraterna, bort från de handgripliga praktiska arbetsuppgifterna som behövs för att hålla samhället i gång.

Överakademiseringen av utbildningssystemet har lett till en uppsjö av jobb, särskilt inom offentlig sektor, vars nytta kan ifrågasättas. Det finns horder av samordnare, projektledare, analytiker, informatörer - medan det är svårt att få tag på elektriker, rörmokare, busschaufförer och hemtjänstpersonal.

Mot den här bakgrunden kanske de viktigaste utbildningarna just nu inte finns på universitet utan på Dragonskolan, Forslunda och Liljaskolan i Vännäs, alltså där man utbildar ungdomar för starkt efterfrågade handgripliga jobb. Många elever som går dessa utbildningar har klart med jobb innan de lämnar skolan.

Ett icke oväsentligt problem är att det i det flesta praktiska yrken krävs certifikat, ett bevis på duglighet. Det är naturligtvis bra men är inte alltid så lätt att ordna. Tänk om universitetsstaden Umeå med grannkommuner också skulle profilera sig med utbildningar inom praktiska yrken som också innefattar certifikat för olika arbetsuppgifter. Det skulle sannolikt göra det praktiska utbildningarna mer attraktiva och minska arbetskraftsbristen inom viktiga områden.

Statusen på praktiska jobb behöver höjas. Att satsa mer på praktiska utbildningar är en del i det arbetet.

Statusen på praktiska jobb
behöver höjas.

Den svenska skolan behöver en omstart

Staten måste införa bättre styrning och hjälp till skolan. Alla kommuner klarar inte av att hålla en kvalitetsmässig och likvärdig skola i hela landet. Den kommunala budgeten för...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.

Många skogsägare driver ett varierat skogsbruk

Att verka för ett mer varierat skogsbruk är viktigt – såväl för klimatet som för den biologiska mångfalden. Där är nog Tomas Johansson och Skogssällskapet överens. På...

Omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?
Sport