Torsdag 29 juli 2021

Nordsverige

Tillsätt en landsbygdsminister!

Ledare · Published jul 15, 2021 at 06:15

För drygt sex år sedan lades landsbygdsdepartementet ner och frågorna införlivades med näringsdepartementet och nu tillsätts ingen ny landsbygdsminister efter Jennie Nilsson utan landsbygdsfrågorna ska rattas av näringsministern Ibrahim Baylan.

Man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att skönja ett mönster här…

Landsbygdsfrågorna har verkligen kommit i fokus den senaste tiden. Allt fler väljer att flytta ut från storstäderna till landsbygden och här i norra Sverige talas om en ny era med tillväxt, inflyttning och massor av nya arbetstillfällen.

Samtidigt brottas vi fortfarande med samma utmaningar som tidigare på landsbygden med minskad samhällsservice, urusla kollektivtrafiklösningar och nedläggning av byskolor för att inte tala om utebliven bredbandsutbyggnad, nedmonterade telefonledningar och minskad postservice.

Att då vakanssätta posten som landsbygdsminister på obestämd tid och låta landsbygdsfrågorna rattas av en näringsminister som torde vara överhopad av näringslivsfrågor redan innan känns som ett hån mot oss som jobbar för landsbygdsutveckling.

Lägg till det flera stora frågor som är under uppsegling och som dessutom ställdes på sin spets vid den nya regeringsbildningen häromveckan där Miljöpartiet och Centern har diametralt olika uppfattningar.

Jag tänker naturligtvis på strandskyddsutredningen och det läckta förslaget om EU:s kommande skogsbrukspolitik. En reviderad och förändrad strandstrandskyddspolitik som möjliggör bostadsbyggande i vattennära miljöer på landsbygden behövs som motor i landsbygdsutvecklingen och det svenska skogsbruket får inte äventyras av några klåfingriga EU-byråkrater i Bryssel.

Sällan har det väl varit mer befogat med en landsbygdsminister på heltid och inte bara en näringsminister som sköter det lite vid sidan om.

Lägg till det jordbrukspolitiken och alla utmaningar det svenska jordbruket står inför.

Så nog behövs det sannerligen en stark landsbygdsminister i dessa tider, gärna med en egen portfölj.

Det är nästan så att man skulle önska att Sven-Erik Bucht skulle lämna pensionärstillvaron vid Torneälvens strand i Karungi och göra comeback – eller varför inte en centerpartistisk landsbygdsminister? Jag vet många som skulle passa!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Landsbygden behöver en egen minister, gärna med en egen portfölj.

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

Bland myror och elefanter i Sollefteå

Flest samlade röster vinner, det är ju det som är en majoritet. Oavsett om fem myror är fler än fyra elefanter.

”Hörbarhet nolla” från regionens ledande politiker

Det höjs röster och det skriks högt ute i verksamheten men den styrande majoriteten tycks ha stängt av ljudet och till svar får den som skriker endast svaret - ”hörbarhet nolla”. 

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport