Onsdag 15 juli 2020

Nordsverige

Statsägt bolag sabbar demokratin

Ledare · Published jun 25, 2020 at 01:15

Övergången till digital förmedling av information mellan människor och mellan företag och människor har drastiskt minskat antalet fysiska brev som delas ut av posten, i vårt fall Post-Nord som ägs gemensamt av svenska och danska staten. Samtidigt har postdistribution av varor beställda via Internet ökat liksom postdistribuerad direktreklam. Att Post-Nord har ekonomiska problem är väl känt men det är inte ett godtagbart skäl att bryta mot gällande lagstiftning.

Riksdagen har bestämt att post skall delas ut samtliga veckans vardagar d v s fem dagar i veckan. Nu försöker Post-Nord runda detta beslut genom att börja rulla ut försök med utdelning varannan dag – måndag, onsdag, fredag varannan vecka och tisdag och torsdag varannan vecka. Vissa försändelser skall delas ut varje dag som varubrev, Mypack och expressbrev medan ”vanliga” brev, tidningar och direktreklam skall delas ut varannan dag, enligt ett brev till tidningsföretag i Väst-Sverige.

En sådan ordning innebär ett dråpslag mot tidningsdistributionen utanför städer och större tätorter. Västerbottningen, Nord-Sverige, Mellanbygden och Lokaltidningen är helt eller delvis postdistribuerade. Att ändra distributionsdag från vecka till vecka innebär en närmast ohållbar planerings- och arbetssituation. Problemet gäller inte bara endagstidningar utan i hög grad även våra dagliga tidningar som Västerbotten-Kuriren, Norran och Ö-viks Allehanda för att nämna några exempel. Även dessa tidningar distribueras via posten i glesare delar av respektive utgivningsområde.

En fungerande demokrati förutsätter fria och oberoende medier. Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande. Att man i denna ambition lägger tidningar och direktreklam i samma prioritetsgrupp visar att Post-Nords ledning inte förstår tidningarnas roll i ett demokratiskt samhälle.

Post-Nords tilltag är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att bredbandsutbyggnaden släpar efter i många lands- och glesbygder vilket innebär att ett stort antal hushåll saknar möjlighet att ersätta papperstidningen med digitala prenumerationer.

Regeringen ska inom kort lämna direktiv till en ny postutredning. Innan den utredningen är klar måste Post-Nord lägga sitt sabotageförsök på is eller som Tidningsutgivareföreningens ledning skriver i ett debattinlägg: ”I avvaktan på det ställningstagandet från postutredningen – och på att riksdagen fått säga sitt – måste det tilltänkta distributionsprojektet få anstå, så att man inte går händelserna i förväg”.

Nu är det dags för kultur- och demokratiminister Amanda Lind att ta Post-Nord i örat och klargöra att även statliga bolag måste följa gällande lagstiftning.

Nu är det dags för kultur- och demokratiminister Amanda Lind att ta Post-Nord i örat.

Ska EU i tysthet utvecklas till en förbundsstat?

På torsdag och fredag, 16-17 juli, håller EU toppmöte i Bryssel. Ett av de kanske viktigaste någonsin. Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, kommer säkert att använda sin...

Oförlåtligt om Sollefteå snuvas på regementet

Sollefteå kommun levererar ström från 17 vattenkraftverk, bygger vindkraftverk på hart när varenda knalle där det blåser och skickar alltihop söderut men då det uppenbarligen aldrig kommer något tillbaks till bygden blir man vrång och vred. Det hade varit klädsamt om regeringen tagit in hela den bilden och pekat ut Sollefteå som försvarsort.

Så betar vi av vårdskulden

Sveriges vårdpersonal är den viktigaste resurs vi har för att bekämpa coronapandemin. De har länge haft en pressad arbetssituation – men den kan inte mäta sig med de svårigheter...

Elflyg och drönare är framtiden

Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

En sommarhälsning från oppositionsrådet i regionen

När dessa rader skrivs är det den 30 juni 2020 och rådande Coronapandemi överskuggar fortfarande allt politiskt arbete i Region Västernorrland och vi vet idag inte för hur länge....

Statsägt bolag sabbar demokratin

En fungerande demokrati förutsätter fria och oberoende medier. Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande.