Lördag 24 juli 2021

Nordsverige

Stadsnorm hejdar omställning!

Ledare · Published okt 8, 2020 at 01:15

Det mesta av både nyhetsförmedling och samhällsdebatt förs ur ett stadsperspektiv. Staden är normen varmed andra livsmiljöer ses som avvikande. Det märks i många sammanhang. När man ska bestrida en trafikbot i en kommun via Internet uppmanas man att i formuläret ange gatuadress och stad. En by blir plötsligt stad. Regelmässigt betraktas offentliga satsningar i städer för investeringar medan motsvarande på landsbygden ofta ses som stöd. Exemplen kan mångfaldigas.

Visst kan förutsättningarna för satsningar i städer i många fall vara bättre men inte i alla. En sådan är övergången till fossilfri drift inom transportsektorn som står för 43 procent av de svenska koldioxidutsläppen. Då stadsperspektivet är norm ligger fokus på utbyggnad av publika laddplatser och räckvidd för att försäljningen av elbilar ska kunna ta fart då få stadsbor har möjlighet till hemmaladdning. På landsbygden finns den infrastrukturen redan på plats genom att i stort sett alla hushåll har tillgång till parkeringsplats och tillräckligt med el för att installera laddbox.

Att diskussionen ur ett stadsperspektiv också fokuserar på bilarnas räckvidd kan tyckas märkligt men har en enkel förklaring. Den genomsnittliga körsträckan 2019 var högst i Solna kommun med 1 412 mil med Stockholm inte långt efter med 1 263 mil medan motsvarande i Lycksele var 986 mil och i Åsele 1078 mil, mindre än i Umeå med 1116 mil. Det kan tyckas konstigt då både Lycksele och Åsele är glesbygdskommuner men förklaringen är enkel. Inlandskommunerna är mer ”urbaniserade” d v s en större andel av befolkningen bor i tätorten varmed de dagliga körsträckorna blir betydligt kortare.

Detta sammantaget gör att möjligheterna att skaffa elbil är större i till exempel Västerbotten och särskilt i inlandskommunerna och på landsbygden. Med fulltankad bil varje morgon kan alla ta sig till jobbet och fortsatt utbyggnad av publika laddplatser gör de fåtaliga långresorna lättare att klara av. Frågan är om bilhandlarna arbetar efter den insikten. I förra veckans Bil & Bostad som ges ut av Västerbottens-Kuriren marknadsfördes sex rena elbilar . Men var försöker man hitta sina köpare, i stan eller på landsbygden där förutsättningarna att äga elbil är mycket bättre?

Vid konferensen på temat ”Landsbygd – utan bensin och diesel” i Överklinten den 19 september framgick bl. a att ca 1200 personer från Robertsfors kommun pendlar till jobb i andra kommuner. Alla som pendlar med bil skulle kunna ta sig till jobbet med eldrift. Visst, elbilarna är än så länge något dyrare än sina fossildrivna motsvarigheter men staten bidrar med 60 000 kronor och framför allt är driftskostnaderna mycket lägre.

Om bilhandlarna nu har elektriska bilar att leverera, varför inte visa upp sina fordon och låta presumtiva kunder provköra i länets landsbygds- och inlandskommuner där möjligheterna till egen parkering och hemmaladdning är störst. Är det stadsperspektivet som sätter käppar i hjulet eller myten om långa körsträckor?

Låt fler ta del av stränderna och företagen blomstra

Att gräva där man står är ett uttryck som handlar det om att göra det bästa av det man redan har, hitta nya affärsmöjligheter i det befintliga och kanske förädla något som man...

Bland myror och elefanter i Sollefteå

Flest samlade röster vinner, det är ju det som är en majoritet. Oavsett om fem myror är fler än fyra elefanter.

Långsiktiga lösningar behövs för att stötta företagarna

Man saknar inte kon förrän båset är tomt, lyder ett känt talesätt. Det beskriver i ett avseende hur pandemin påverkat samhället. Många företagare har tvingats säga upp personal...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Sök mer medel från allmänna arvsfonden

För drygt femtio år sedan blev personer med funktionsnedsättning den tredje målgruppen för Allmänna arvsfonden, vid sidan av barn och ungdomar. Då som nu är det Sveriges riksdag...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Sport