Fredag 21 februari 2020

Nordsverige

Sluta söndra - börja hela!

Ledare · Published feb 6, 2020 at 01:15

Divide et impera –”att härska genom att söndra” är en strategi som Julius Caesar använde sig av före Kristus. Det var effektivt. Istället för att själv gå till strid sådde han split mellan olika grupper, gav någon av dem en fördel och inväntade sedan hur de stred mot varandra, oförmögna att se den ”yttre fienden”. När klanerna var utmärglade, kunde Caesar ta över utan att förlora sina män.

Att spela ut grupper emot varandra används med stor framgång än idag. För den som vill se, finns knappast tydligare exempel än nedmonteringen av välfärden i våra kommuner och regioner. Åtta av tio kommuner gör just nu nedskärningar inom vård, skola och omsorg. I sex av tio, planeras skolnedläggningar. Och vi vet var.

Krisen är störst i gles- och landsbygd, men istället för att stanna upp och ifrågasätta om förutsättningarna är de rätta och om nedskärningarna är rimliga, strider vi mot varandra. I kommuner och regioner är det vanligast att periferi ställs mot centrum. BB-ockupationen i Sollefteå sätts mot insatser i Sundsvall, byskolor mot mer centralt belägna, socialtjänst mot äldreomsorg och så vidare i all oändlighet.

Det är naturliga reaktioner, jag vet. Ge möss för lite mat, så börjar de äta upp varandra. Men vi kan banne mig bättre än så. Vi vet ju att det är, precis som Malin Ackermann beskrivit, ”huvudlöst” att steg för steg såga av de grenar som vi sitter på. Så varför godtar vi det?

Före valet beräknade SKR, Sveriges kommuner och regioner, att det behövdes 37 miljarder mer årligen, från 2021 för att undvika nedskärningar. Och en statlig utredning visade att små kommuner skulle behöva höja skatten med upp till 18 kronor fram till 2040 för att upprätthålla den servicenivå som finns idag. Klara fakta som möttes av tystnad. Och ännu mer tystnad.

Så här i elfte timmen, när kaoset är uppenbart även i storstäderna, har rikspolitiken vaknat och kommer sannolikt att ge ett generellt bidrag på 7,5 miljarder till kommuner och regioner. Vilket förstås är på tok för lite, särskilt med tanke på att statens finanser är mycket goda. Dess värre smetas pengarna också ut till alla, istället för att riktas, vilket gör att klyftorna mellan välbärgade och fattiga kommuner kommer att växa ännu mer. Pengar borde väl för bövelen användas där de behövs allra mest! Och varför fortsätter regering och riksdag att administrera systemfel som ökar orättvisorna?

”Att härska genom att söndra” är ett maktmedel där syftet varit och fortfarande är att förhindra att människor går samman och protesterar gemensamt. Det har gått mer än tvåtusen år sedan Caesar härjade och jag undrar om 2020 kan vara decenniet när vi når den mognad som krävs för att ta de krafttag som behövs för att Hela Sverige verkligen ska leva?

Vågar vi gå samman och protestera mot strukturfel som beskrivits i otaliga rapporter?
Är tiden inne för att ställa krav på fördelningspolitik som räddar vård, skola och omsorg även i glesbygd? Eller ska vi fortsätta slåss mot varandra?

Att spela ut grupper emot varandra används med stor framgång än idag.

Flakabergsexploateringen känns som sista striden

När Sollefteå kommuns nya översiktsplan, som förbjuder ny storskalig vindkraft innan en ny energiplan har antagits, beslutades av kommunfullmäktige hösten 2017 var lyckan stor. Vi...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

Badhuset blir en miserabel affär för härnösandsborna

Härnösands kommun har tecknat ett tjänstekoncessionsavtal i vilket avtalas att Attini Hotel AB ska driva simhallen och eventuellt uppföra ett hotell. Avtalet prövas för närvarande...

Sluta söndra - börja hela!

Krisen är störst i gles- och landsbygd, men istället för att stanna upp och ifrågasätta om förutsättningarna är de rätta och om nedskärningarna är rimliga, strider vi mot varandra.

Bankerna och glesbygden

Bankerna har kunnat göra goda affärer genom att skattebetalarna – även i glesbygden – sänkt Riksbankens ränta delvis genom att bekosta stora köp av obligationer. Vad gör då...

Centraliseringen sker i smyg

Det sker i smyg. Det sker med stora och små steg men kom inte och säg att vi inte har kompetensen, att vi är mindre värda.