Lördag 24 juli 2021

Nordsverige

Släng ut gökungen på en gång!

Ledare · Published apr 29, 2021 at 01:15

För två veckor sedan presenterade regeringen den så kallade infrastrukturpropositionen som anger en ram på 799 miljarder kronor för perioden 2022 – 2033 för investeringar och underhåll av vägar och järnvägar. I samband med presentationen förklarar infrastrukturminister Tomas Eneroth att planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras och att det kanske är vår viktigaste infrastruktur just nu i hela Sverige.

Det är gott och väl, men fan tro’t! I infrastrukturplanen finns en gökunge som riskerar att sluka en orimligt stor del av den föreslagna ramen på nära 800 miljarder kronor, nämligen de föreslagna höghastighetsbanorna mellan våra tre största städer. Detta särskilt som pengarna pytsas ut genom årliga budgetanslag. Har man väl börjat bygga detta feltänkta projekt riskerar pengarna att sina för att ta igen eftersatt underhåll liksom för Norrbotniabanan och andra angelägna projekt.

Som vi påtalat tidigare på ledarplats är satsning på höghastighetståg en extrem storstadssatsning i en tid när resurser behöver fördelas på ett helt annat sätt för att kunna hålla ihop landet framöver. Att satsa 100-tals miljarder kronor på att korta restiden för ett fåtal mellan våra tre största städer med någon timme är inte rimligt. Satsningen är på flera sätt i otakt med tiden. Det är de regionala resorna som ökar kraftigt i Sverige medan de långväga resorna bara utgör 2 procent av alla resor. Ska vi minska bilåkandet så måste resurserna satsas på den regionala och lokala trafiken.

Dessutom kan klimateffekterna ifrågasättas. Visst, tåg för persontransport är ett klimatsmart alternativ när det sker på befintliga banor med befintligt tågmaterial det vill säga där miljökostnaden redan är tagen. Ser man däremot till klimateffekterna vid byggande av nya banor och nytt rullande material kommer frågan i en helt annan dager. Särskilt vid banor för höghastighetståg krävs enorma mängder cement som är mycket energikrävande att framställa liksom stora mängder järn och stål för räls, kontaktledningar och mycket annat. Det är ovisst om den klimatskulden någonsin kan tas igen.

Storstadssatsning i kombination med sannolikt negativa klimateffekter gör det närmast obegripligt att Centerpartiet ställt sig bakom och fortfarande vidhåller denna satsning. Kritiken från partiet i olika delar av landet är hård. För några veckor sedan publicerades ett debattinlägg av ledande företrädare för Centerpartiet i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten med rubriken ”Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet.” där man säger att satsning på höghastighetståg riskerar att bromsa utvecklingen av järnvägssystemet i hela Sverige. Deras förslag är att ta ett helhetsbegrepp och bygga ett heltäckande system av järnväg i hela landet som tillåter en hastighet om 250 km/h.

Moderaterna har dessbättre insett att en satsning på höghastighetståg är allt för äventyrlig och säger nej. Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.

Med andra ord – kasta ut gökungen medan tid är.

Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.

Låt fler ta del av stränderna och företagen blomstra

Att gräva där man står är ett uttryck som handlar det om att göra det bästa av det man redan har, hitta nya affärsmöjligheter i det befintliga och kanske förädla något som man...

Bland myror och elefanter i Sollefteå

Flest samlade röster vinner, det är ju det som är en majoritet. Oavsett om fem myror är fler än fyra elefanter.

Långsiktiga lösningar behövs för att stötta företagarna

Man saknar inte kon förrän båset är tomt, lyder ett känt talesätt. Det beskriver i ett avseende hur pandemin påverkat samhället. Många företagare har tvingats säga upp personal...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Sök mer medel från allmänna arvsfonden

För drygt femtio år sedan blev personer med funktionsnedsättning den tredje målgruppen för Allmänna arvsfonden, vid sidan av barn och ungdomar. Då som nu är det Sveriges riksdag...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Sport