Torsdag 13 maj 2021

Nordsverige

Släng ut gökungen på en gång!

Ledare · Published apr 29, 2021 at 01:15

För två veckor sedan presenterade regeringen den så kallade infrastrukturpropositionen som anger en ram på 799 miljarder kronor för perioden 2022 – 2033 för investeringar och underhåll av vägar och järnvägar. I samband med presentationen förklarar infrastrukturminister Tomas Eneroth att planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras och att det kanske är vår viktigaste infrastruktur just nu i hela Sverige.

Det är gott och väl, men fan tro’t! I infrastrukturplanen finns en gökunge som riskerar att sluka en orimligt stor del av den föreslagna ramen på nära 800 miljarder kronor, nämligen de föreslagna höghastighetsbanorna mellan våra tre största städer. Detta särskilt som pengarna pytsas ut genom årliga budgetanslag. Har man väl börjat bygga detta feltänkta projekt riskerar pengarna att sina för att ta igen eftersatt underhåll liksom för Norrbotniabanan och andra angelägna projekt.

Som vi påtalat tidigare på ledarplats är satsning på höghastighetståg en extrem storstadssatsning i en tid när resurser behöver fördelas på ett helt annat sätt för att kunna hålla ihop landet framöver. Att satsa 100-tals miljarder kronor på att korta restiden för ett fåtal mellan våra tre största städer med någon timme är inte rimligt. Satsningen är på flera sätt i otakt med tiden. Det är de regionala resorna som ökar kraftigt i Sverige medan de långväga resorna bara utgör 2 procent av alla resor. Ska vi minska bilåkandet så måste resurserna satsas på den regionala och lokala trafiken.

Dessutom kan klimateffekterna ifrågasättas. Visst, tåg för persontransport är ett klimatsmart alternativ när det sker på befintliga banor med befintligt tågmaterial det vill säga där miljökostnaden redan är tagen. Ser man däremot till klimateffekterna vid byggande av nya banor och nytt rullande material kommer frågan i en helt annan dager. Särskilt vid banor för höghastighetståg krävs enorma mängder cement som är mycket energikrävande att framställa liksom stora mängder järn och stål för räls, kontaktledningar och mycket annat. Det är ovisst om den klimatskulden någonsin kan tas igen.

Storstadssatsning i kombination med sannolikt negativa klimateffekter gör det närmast obegripligt att Centerpartiet ställt sig bakom och fortfarande vidhåller denna satsning. Kritiken från partiet i olika delar av landet är hård. För några veckor sedan publicerades ett debattinlägg av ledande företrädare för Centerpartiet i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten med rubriken ”Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet.” där man säger att satsning på höghastighetståg riskerar att bromsa utvecklingen av järnvägssystemet i hela Sverige. Deras förslag är att ta ett helhetsbegrepp och bygga ett heltäckande system av järnväg i hela landet som tillåter en hastighet om 250 km/h.

Moderaterna har dessbättre insett att en satsning på höghastighetståg är allt för äventyrlig och säger nej. Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.

Med andra ord – kasta ut gökungen medan tid är.

Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.

Vill vi ha sämre vårdkvalitet, säkerhet och dödsfall?

Argumentationen för att avskaffa respiratorvården i Sollefteå från det inhyrda konsultbolaget och Region Västernorrlands (RVN:s) ledning håller på att falla samman. Nu talar man...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Rusta upp för framtida kriser

Pandemin har påverkat alla och hela samhället. De som fått kämpa hårdast är såklart de som jobbar inom vård och omsorg. I allt detta måste beslutsfattare ta beslut som påverkar...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Tondövt att sätta camping före välfärd i Sollefteå

Att sätta välfärden främst handlar ibland om att våga säga nej till annat. I årets första maj-firande gick Socialdemokraterna stolt fram med att de sätter ”välfärden först”. Och...

Släng ut gökungen medan tid är!

Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.
Sport