Söndag 20 september 2020

Nordsverige

Ska bredbandståget spåra ur?

Ledare · Published jul 23, 2020 at 06:00

För 100 år sedan efter första världskrigets slut tog elektrifieringen av hushållen rejäl fart i Sverige trots depression och lågkonjunktur. Det gick dock långsamt på landsbygden och så sent som 1938 när min pappa föddes saknade mer än vart tionde hushåll i Sverige elektricitet. Och som vanligt var det den glesbefolkade landsbygden som var ”sist på linan”.

I dag är det en självklarhet att man ska ha el i sina bostäder, oavsett om man bor inne i sta´n eller ute på landet. Lika självklart som det är att ha vatten och avlopp, att kommunen hämtar hushållssopor vid gårdsinfarten och att vi har tillgång till telefoni.

Idag är det tillgång till snabbt bredband via fiber som är den stora samhällsutmaningen. Enligt regeringens bredbandsstrategi ska ”hela Sverige” vara uppkopplat med tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/s) år 2025.

Det går väl sissådär med det arbetet. I år 2020 är delmålet att 95 procent av alla hushåll i landet skulle ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s). I Post- och telestyrelsens (PTS) rapport från ifjol är prognosen att man inte kommer att nå högre än 85-88 procents hushållstäckning i år.

För att nå 100 % hushållstäckning till år 2025 beräknar PTS att det krävs ytterligare 22 miljarder kronor i statligt stöd för att regeringens bredbandsmål ska uppfyllas. För de kommande åren har regeringen avsatt 650 miljoner kronor i bredbandsstöd.

I praktiken innebär det drygt 200 miljoner kronor i årligt statligt stöd när behovet är närmare 5 miljarder kronor. Den ekvationen går helt enkelt inte ihop.

Med den digitalisering som sker i vår omvärld är tillgången till internet via bredband lika viktig som elektrifieringen var för 100 år sedan. Vårens ”Coronakarantän” visar med all önskvärd tydlighet att digitala tekniklösningar med distansmöten etc är framtidens melodi.

Därför måste staten öka stödet till bredbandsutbyggnaden. Annars riskerar bredbandståget att spåra ur helt.

Men det räcker inte med statligt stöd. Det finns dessutom en obegriplig ovilja hos en del att ansluta sin fastighet till bredband via fiber när möjlighet ges. Man förlitar sig på ADSL via det gamla kopparnätet eller mobilt bredband.

Kopparnätet är på väg att kopplas ner och bredband via fiber är betydligt säkrare än mobilt dito.

Digitaliseringen i samhället kommer inte att minska, snarare öka, i framtiden och då är tillgången till bredband via fiber en nödvändighet oavsett om man bor inne i sta´n eller ute på landsbygden.

Idag är det tillgång till snabbt bredband via fiber som är den stora samhällsutmaningen.

(V)i trycker på för välfärd i hela Övik

I förra hade vi i Vänsterpartiet haft glädjen att få presentera att det ska byggas 156 nya vård- och omsorgsplatser i kommunen. Detta tack vare en överenskommelse som vi gjort med...

Landsbygden först fossilfri

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Gör Köpmanholmen till en turistort i Höga kusten

Turistnäringen i Höga kusten slår rekord år efter år. Antalet gästnätter har ökat med cirka 75 procent sedan 2010. Höga kusten lockar allt fler besökare. Under 2019 ökade antalet...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Klimathotet på tas inte på allvar

Sverige är ett av de länder som tar lättast på klimathotet, enligt en studie från ett medieforskningsinstitut knutet till Oxford University. Bara hälften av de svenskar som svarat...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.