Torsdag 29 juli 2021

Nordsverige

Samverka vid skogsbränder

Ledare · Published jun 23, 2021 at 01:15

I förra veckan gick SMHI ut och varnade för inte bara gräsbrandsrisk utan även skogsbrandsrisk. Samtidigt.

Uppehållet och återhämtningen mellan gräsbrands- och skogsbrandsfara känns i år lika kort som det klassiska glappet ”mellan hägg och syrén”.

Med de svåra skogsbränderna såväl 2018 som 2020 i färskt minne är det inte utan att man känner lite oro. Hur står det egentligen till med vår beredskap vid svåra skogsbränder?

Det har många gånger pratats om att vi behöver bli bättre på att nyttja alla resurser bättre. Men det som tidigare mest bara varit prat och vackra visioner verkar nu vara på väg att bli lite mer verkstad och lite mindre snack.

Från räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen får jag höra att man etablerat kontakt med Farmartjänst Ådalen för att snabbt kunna rekvirera hjälp, sedan tidigare finns möjlighet att få in ”händer och fötter” via FRG (Frivilliga Resursgrupper) för att inte tala om Hemvärnets ständiga beredskap att snabbt kunna bistå.

I nyhetsflödet såg jag nyligen ett TV-inslag från SVT Dalarna där räddningstjänsterna i Dalarna och Gästrikland tecknat avtal med ett 60-tal lantbrukare för att kunna rekvirera deras gödselspridare för att använda vid skogsbrandbekämpning.

En modern ”gödseltankvagn” rymmer 25-30 kubikmeter vatten – att jämföras med räddningstjänstens tankbilar/släckbilar som i bästa fall rymmer tio kubikmeter. Dessutom går det på bara några minuter att fylla tankvagnen när den tömts på innehåll. Onekligen en ovärderlig resurs att använda längs skogsbilvägar för att bekämpa spridningen av elden vid en skogsbrand.

Att kunna förstärka skogsbrandberedskapen med lantbruksmaskiner är onekligen en ”win-winsituation” eftersom lantbrukarna många gånger även är skogsägare. Att ha förberedda avtal och kontaktvägar gör dessutom att hjälpen snabbt kan vara på plats.

Men det gäller att göra det hela vägen ut med avtal och rimliga ersättningsnivåer. Nyligen gick därför LRF ut och påpekade behovet av statlig ”beredskapsersättning” till de lantbrukare som är villiga att ha beredskap att hjälpa till med sina maskiner vid skogsbränder.

Att se exempel på hur man lokalt runt om i norra Sverige gör överenskommelser mellan räddningstjänsten och lantbrukare om att nyttja deras tjänster och kapacitet är onekligen ett föredöme för hur beredskapen kan stärkas genom samarbete och samverkan.

Att kunna förstärka skogsbrand­beredskapen med lantbruksmaskiner är onekligen en ”win-winsituation” eftersom lantbrukarna många gånger även är skogsägare.

”Hörbarhet nolla” från regionens ledande politiker

Det höjs röster och det skriks högt ute i verksamheten men den styrande majoriteten tycks ha stängt av ljudet och till svar får den som skriker endast svaret - ”hörbarhet nolla”. 

Bland myror och elefanter i Sollefteå

Flest samlade röster vinner, det är ju det som är en majoritet. Oavsett om fem myror är fler än fyra elefanter.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Låt fler ta del av stränderna och företagen blomstra

Att gräva där man står är ett uttryck som handlar det om att göra det bästa av det man redan har, hitta nya affärsmöjligheter i det befintliga och kanske förädla något som man...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport