Tisdag 14 juli 2020

Nordsverige

Så mycket bättre…

Ledare · Published maj 14, 2020 at 01:15

I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma metodik länder emellan och visa vad som skulle hända om vi i Sverige på olika områden skulle tillämpa andra länders lagstiftning och vice versa.

Organisationen Hela Sverige ska leva har presenterat en rapport med namnet Naturresurser i hela landet med jämförelser av hur naturresurser beskattas och fördelas i Sverige och i några andra länder avseende gruvnäring, skogsnäring, vindkraft och vattenkraft.

För gruvor ger beskattningen i Sverige endast 13,6 miljoner kronor per år varav 75 % går till markägarna och 25 % till staten. Detta kan jämföras med att Boliden och LKAB sammantaget gjorde en vinst på 15 000 miljoner kronor 2018. Bolagsskatten går till staten.

48 procent av den svenska skogen är enskilt ägd. En tredjedel av ägarna bor i en annan kommun, ofta i städer, där inkomsterna från skogen beskattas. Drygt hälften av skogen är bolagsägd och bolagsskatten går till staten.

Vindkraften är lågt beskattad i Sverige och omfattar idag bara 136 miljoner kronor varav 100 miljoner går till staten. I både Danmark och Finland ger vindkraften däremot betydligt större bidrag till den lokala ekonomin. I Finland betalar vindkraftägarena bl. a en kommunal fastighetsskatt som ger kommunerna en årlig intäkt på drygt 200 000 kronor per verk.

Beskattningen av vattenkraften uppgår till 1 125 miljoner varav 1 000 miljoner går till staten och ca 125 miljoner går tillbaka i form av s k bygdemedel. I Norge är det dramatiskt annorlunda. Där går en naturresursskatt till kommuner och fylkeskommuner (regioner) och därutöver en egendomsskatt till kommunerna, en koncessionsavgift samt rätt att köpa 10 % av kraftverkens produktion till självkostnadspris. Skulle den norska beskattningen tillämpas i Sverige skulle kommunerna i Västernorrland tillföras följande årliga intäkter:

Två kommuner i länet saknar vattenkraft – Kramfors och Härnösand – men det borde vara enkelt att hitta en fördelningsmodell som gör att alla länets kommuner får del av pengarna.

Tillämpning av finsk beskattning av länets 226 vindkraftverk (2018) skulle innebära 45 miljoner kronor och tillämpning av norsk beskattning av vattenkraften 427 miljoner, inalles 472 miljoner till ekonomiskt hårt pressade kommuner. Tänk så mycket bättre. Sverige behöver en skattereform där en stor del av skatteintäkterna stannar där värdena skapas.

Ska EU i tysthet utvecklas till en förbundsstat?

På torsdag och fredag, 16-17 juli, håller EU toppmöte i Bryssel. Ett av de kanske viktigaste någonsin. Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, kommer säkert att använda sin...

Oförlåtligt om Sollefteå snuvas på regementet

Sollefteå kommun levererar ström från 17 vattenkraftverk, bygger vindkraftverk på hart när varenda knalle där det blåser och skickar alltihop söderut men då det uppenbarligen aldrig kommer något tillbaks till bygden blir man vrång och vred. Det hade varit klädsamt om regeringen tagit in hela den bilden och pekat ut Sollefteå som försvarsort.

Så betar vi av vårdskulden

Sveriges vårdpersonal är den viktigaste resurs vi har för att bekämpa coronapandemin. De har länge haft en pressad arbetssituation – men den kan inte mäta sig med de svårigheter...

Elflyg och drönare är framtiden

Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

En sommarhälsning från oppositionsrådet i regionen

När dessa rader skrivs är det den 30 juni 2020 och rådande Coronapandemi överskuggar fortfarande allt politiskt arbete i Region Västernorrland och vi vet idag inte för hur länge....

Statsägt bolag sabbar demokratin

En fungerande demokrati förutsätter fria och oberoende medier. Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande.