Onsdag 5 augusti 2020

Nordsverige

Oförlåtligt om Sollefteå snuvas

Ledare · Published jul 8, 2020 at 01:15

Det är väl kutym att gratulera jämtarna nu när regeringen i tisdags beslutade att ge Försvarsmakten i uppdrag att förbereda ett nytt militärt förband i Östersund. En vinstlott av episka mått.

Nej, jag tänker inte låtsas en sekund att jag är glad över att Västernorrland snuvades på konfekten. Jag är heligt förbannad och besviken. Att man väjer att lägga ett nytt förband i Norrland tackar vi för, men varför Östersund? Av militärstrategiska skäl säger man och syftar på vikten av att skydda förbindelserna västerut till Nato-landet Norge. Men kom igen. Det är inte ens 20 mil mellan Östersund och Sollefteå och man försvarar väl inte från övningsfältet. Tanken att ha en försvarslinje från kust till kust är god - Norges västkust och Västernorrlands östkust - men varför väljer man bort Sollefteå. Här finns ett intakt och miljöprövat skjutfält, här finns en militär tradition och här finns en militär infrastruktur som bara är att ta i besittning. Här finns också en uppriktig vilja att samarbeta med Härnösand i försvarsfrågor.

Det finns givetevis upptrampade militära spår även i Östersund men en etablering av ett nytt förband betyder så mycket mer för en bygd, en befolkning. Det innebär framtidstro, mer människor i farten, nyetableringar av företag, mer klirr i kassan för kommunen som kan lägga mer pengar på vård, skola, omsorg med mera. Det betyder rätt och slätt ett steg i rikting mot Hela Sverige ska leva. Försvarets första och största uppgift är inte att tänka i dessa banor men de socialdemokratiska politiker som sitter i regeringen är banne mig skyldiga att se helheten och handla därefter. Läpparnas bekännelse har vi fått nog av. Glesbygden behöver konkret handling för att överleva.

Att vi har en statsminister som kommer från Sollefteå och som till och med skickade en digital hälsning till studenterna i år och gratulerade så gott hjälper föga.

Tvärtom tycks det. När BB-ockupanerna bjöd in till samtal i det avlövade sjukhuset i Sollefteå dök Undromsgrabben Löfvén aldrig upp. En försvarsetablering skulle för övrigt innebära att sjukhuset fick ett helt annat existensberättigande. Man lägger inte gärna ner ett akutsjukhus i en militärstad.

Det pyr en vrede, måhända barnslig men alldeles uppriktig, inom mig. Sollefteå kommun levererar ström från 17 vattenkraftverk, bygger vindkraftverk på hart när varenda knalle där det blåser och skickar alltihop söderut men då det uppenbarligen aldrig kommer något tillbaks till bygden blir man vrång och vred. Det hade varit klädsamt om regeringen tagit in hela den bilden och pekat ut Sollefteå som försvarsort.

Nu är saken inte helt avgjord. Det behövs en förankring hos övriga partier, socialdemokraterna har inte majoritet för sin försvarspolitik i riksdagen. Centerpartiet och Liberalerna har till exempel inte fått säga sitt ännu och åtminstone ett parti har hjärtat i lands- och glesbygden. Det återstår att se om hjärtat når hjärnan och det fattas beslut som är gynnsamt för en bygd som går på knäna och som nån gång borde få ersättning för att de faktiskt förser övriga Sverige med energi en masse.

Det pyr en vrede, måhända barnslig men alldeles uppriktig, inom mig.

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Ska bredbandståget spåra ur?

Idag är det tillgång till snabbt bredband via fiber som är den stora samhällsutmaningen.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Gårdsförsäljning, ja tack!

Tiden är kommen, humlen är mogen, jästen har jäst, ja kalla det vad ni vill men nu är det på tiden att gårdsförsäljning tillåts i Sverige.