Torsdag 29 oktober 2020

Nordsverige

Likvärdig skola är en utopi

Ledare · Published sep 24, 2020 at 01:15

Ett nytt skolår har börjat och för många elever i länet och landet innebär det också en ny skola. Det beror inte på det fria skolvalet, utan bristen på detsamma. För små skolor i glesbygd innebär kommunernas dåliga ekonomi att de stängs. Eleverna får längre resor och skoldagar och för många bygder betyder skolnedläggning att arbetstillfällen och stora delar av den lokala servicen försvinner. Kvar finns hemtjänst och lantbrevbäraren.

Att det här är en olycklig utveckling tycker de allra flesta, även politiker. Men i handling betalar många beslutsfattare hellre nedläggningarnas pris, än att ta omaket med att kraftfullt ifrågasätta systemfelen. Att pengarna tryter för små kommuner beror inte på att de levt i sus och dus utan på höga kostnader och låg skattekraft. De behöver inflyttning, inte utflyttning, men för varje försämring av lokal service blir utmaningarna allt större. Som grädde på det moset finns stora brister i det kommunala utjämningssystemet. För exempelvis Vilhelmina kommun innebär det ett inkomstbortfall på nästan 31 miljoner kronor per år. Innan covid-19 hade åtta av tio kommuner stora svårigheter att hålla budget. Hur sannolikt är det att 80 procent av våra kommunala beslutsfattare inte gjort sitt bästa, eller unisont tappat förmågan att räkna?

Riksrevisionen, som enligt lag oberoende ska granska att insatser är effektiva och samhällsnyttiga, har kommit fram till att inlandskommunerna kraftigt underkompenseras. När Inga-Brita Ahlenius på sin tid granskade EU, FN och faktiskt även statsråd i svenska regeringen fick det stor uppmärksamhet. Men för den geografiska diskrimineringen, som ständigt återkommer i olika sammanhang och skepnader, finns inget intresse. Visst är det märkligt?

Jag har funderat på varför och kommit fram till att partipolitik ofta begränsar demokratin, istället för att stärka den. I glesbygd är vi för få för att vara intressanta och därför utmanar våra förtroendevalda ogärna sina egna partivänner på riksplanet. Det handlar om grupptillhörighet, makt och tolkningsföreträden. Att ifrågasätta är att vara obekväm, vilket också riskerar att betraktas som att vara okunnig eller i värsta fall opålitlig. Tunnelseende är ingen nackdel inom partipolitiken.

Kanske är det en av förklaringarna till att betänkandet ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28” inte har något remissförfarande. Det är synd, för här saknas glesbygdsperspektiven, vilket är häpnadsväckande med tanke på att rapportens fokus är att utjämna villkoren. Förslagen om allas rätt att välja skola och placeras i ”rimlig närhet” till de egna hemmen blir ihåliga. I glesbygd finns oftast inga alternativ alls att välja på. Och vad rimlig närhet innebär, berörs inte alls i betänkandet. Jag tänker att det här följer samma mönster. Likvärdig skola, omsorg, vård och service gäller för vissa områden, men inte i andra.

När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning? Handen på hjärtat, hur mycket ork har du själv kvar till ”läxor”, fritidsintressen och motion en helt vanligt måndag i november?

I glesbygd är vi för få för att vara intressanta.

(V)i satsar på klimatet, välfärden och landsbygden

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har gjort en överenskommelse om kommunens budget. Som vågmästare i fullmäktige har vi lyckats vrida S-budgeten så mycket till vänster så att...

Med envishet och glöd!

Visst kan det kännas tungt att driva frågor framåt ibland, visst kan det kännas som att man springer i motvind, trotsar hagelstormar och trampar djupare och djupare.

En nationell vårdförmedling efterlyses av KD

Under coronakrisen har Sverige byggt upp en gigantisk vårdskuld. 157 968 människor hade i augusti väntat mer än 90 dagar på att få den sjukvård de behöver. Redan innan pandemin...

Skjut inte björn från helikopter

Svenska jägareförbundet anser att man misslyckats kapitalt med att balansera licensjakt och skyddsjakt.

Bredband förutsättning för landsbygdsutvecklingen

Den pågående coronapandemin har drabbat oss hårt och smärtsamt. Men den har även visat att det går utmärkt att arbeta och leva utanför storstadsområdena och att vi kan fortsätta...

Sollefteå har fått tillbaka sin själ

Den kollektiva lycka som nu drar igenom Sollefteå går nästa att ta på. Folk på stan går och småler, blommor och grattishälsningar skickas till kommunen av såväl privatpersoner som institutioner, Sollefteå är återigen en stolt militärstad.