Lördag 23 januari 2021

Nordsverige

Låt inte Covid-19 döda julen

Ledare · Published dec 3, 2020 at 01:15

Covid-19, ensamhet och jul. Det är ingen bra kombination.

Farsoten covid-19 svepte in över landet under vårvintern och ändrade i ett slag våra liv, våra beteenden och vårt samhälle kapitalt. Vi skulle plötsligt hålla social distans, helst inte träffas alls. Det självklara att gå på teater, fotboll, konsert, dans, bingo, resturang, bio, museum – allt det som vi som sociala varelser hämtar syre och livskraft ifrån – försvann från våra liv. Familjehögtider och milstolpar i livet som dop, bröllop, begravningar ska om inte undvikas så begränsas till ett minimum. Den självklara mötesplatsen jobbet är inte längre lika självklar. Helst ska vi jobba hemma på distans och mötas via datorn.

Covid-19 är ett influensavirus som påverkar kroppen men i lika hög grad knoppen. År 2020 är sig inte likt. Men vad gör det med våra hjärnor och vårt mående?

En amerikansk neurostudie visar att isolering skapar ett socialt begär i våra hjärnor, på ett liknande sätt som när vi får ett sug efter mat när vi inte har ätit på länge. Forskarna lät 40 personer mellan 18 och 40 år göra två tester: ett där de var utan mat i 10 timmar och ett där de var isolerade i ett rum i 10 timmar.

Efter varje test fick deltagarna genomgå en så kallad funktionell magnetkameraundersökning medan forskarna visade dem bilder av god mat och bilder av människor som är tillsammans och mår bra. Och i ett litet område i mellanhjärnan som hanterar signalsubstansen dopamin, såg forskarna att när deltagarna hade varit isolerade och såg en bild på glada människor så reagerade denna del av hjärnan på samma sätt som när man fastat och ser en bild på mat. Det verkar alltså som om våra hjärnor kan känna abstinens efter social interaktion.

Vi vet sen tidagre att påtvingad ensamhet är farligt. Tryggheten i att ingå i en grupp har inneburit en så kraftig överlevnadsfördel att vi för hundratusentals år sedan utvecklade starka mekanismer för att söka gemenskap och undvika ensamhet. Att känna välbehag vid hudkontakt är den belönande delen av dessa mekanismer, där den behagliga hormonduschen av till exempel oxytocin ska få oss att stanna i gemenskap och under flockens beskydd. Samtidigt beskrivs ångest i samband med ofrivillig ensamhet som en varningssignal som ska driva oss tillbaka till flocken.

Långvarig, ofrivillig ensamhet kan skapa en kronisk, lågintensiv stress, där det biologiska varningssystemet om att man bör söka upp sin flock är ständigt aktiverat. Det långvariga påslaget av stresshormoner är början av ett förlopp som kan ge högt blodtryck och inflammation i kroppen, vilket i sin tur ökar risken för sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och demens.

Julen, högtiden som liksom är själva epicentrum för familjesammankomster, middagar, samvaro där vi manifestar vår flocktillhörighet, där vi under hela december har laddat med förebredelser och förväntningar, kommer i år att bli ett antiklimax av episka mått om vi inte ser upp och tänker nytt.

Julen 2020 får bli den nedtaggade julen som vi på nåt sätt måste hantera och göra det bästa av. Släkten får koppla upp sig, höja glögglasen och önska varandra god jul via skärmen. Vi får ringa och skicka paket och brev. Covid-19 kommer förr eller senare att besegras. Var så säker. Nu får vi hålla i, hålla ut och hålla ihop vår flock.

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Stäng slakterier och ät grönt

När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

En natt jag drömde…

Vaknade plötsligt en natt för några dagar sedan av en märklig dröm. På tomten invid vårt hus hade en flyktingfamilj med ett barn fått sätta upp sitt tält. I drömmen hade jag lovat...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Nu gäller det för alla att göra sitt – politiker, företagare, organisationer och enskilda personer – för att ta tillvara de möjligheter som finns att skapa en livskraftig, växande landsbygd när vi tillsammans förhoppningsvis får bukt på pandemin.