Tisdag 20 oktober 2020

Nordsverige

Landsbygden först fossilfri

Ledare · Published sep 17, 2020 at 01:15

I Sverige står transportsektorn för 43 procent av koldioxidutsläppen. Riksdagen har satt målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70 procent till år 2030. Något som, enligt dagens synsätt, bland annat ska klaras med ökad kollektivtrafik. Enligt Maria Bratt Börjessons rapport ”Transportsektorn och klimatpolitiken” från Statens väg- och transportforskningsinstitut, är det en omöjlighet.

Enligt rapporten ökade subventionerna till den regionala kollektivtrafiken med 70 procent mellan 2008 och 2018. Ändå har resandeökningen varit marginell. I 14 av landets 19 regioner har kollektivtrafiken till och med minskat med undantag för de största städerna. Det visar sig att ökad kollektiv trafikservice bidrar till ökat resande men i liten utsträckning till överflyttning från resor med bil. Utredarens slutsats är att elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Antalet laddbara bilar ökar nu snabbt, men från en låg nivå - och utgör idag bara tre procent av landets personbilsflotta. Att det inte går ännu snabbare kan ha fler orsaker, där en kan vara att biltillverkarna vill kräma ut så mycket som möjligt av gjorda investeringar i fabriker för tillverkning av bensin- och dieselmotorer. En annan är att produktionen av batterier inte ökar snabbt nog. Ytterligare en faktor kan vara att många inte ännu insett eldriftens stora fördelar.

Det finns idag, enligt tidningen Elbilen, 30 olika personbilsmodeller och tio transportbilar med ren eldrift på den svenska marknaden i prisklasser från 265 000 kronor och uppåt. Visst, många elbilar är än så länge dyrare i inköp än sina motsvarigheter med bensin- och dieseldrift, men driftskostnaderna i form av bränsle (el) och service är mycket lägre. Prestigemärket Tesla har rapporterat att 35 procent av köparna av Tesla Model 3 tidigare har haft bilar i lägre storleksklass. Köparna har uppenbarligen räknat på totalekonomin under några år. Huvudskälet till den lägre driftkostnaden är att elbilar har en verkningsgrad på nära 100 procent jämfört med bensin- och dieselbilarnas dryga 30 procent, resten måste kylas bort som värme.

Ett hinder är att många stadsbor saknar parkeringsplats med möjlighet till hemmaladdning. Något som i stort sett alla landsbygdsbor har tillgång till både genom gott om utrymme och tillräcklig tillgång till el. Då många landsbygdsbor pendlar till arbete blir elbilen både ett klimatvänligt och över tid billigare alternativ att ta sig till jobb, service och andra aktiviteter. Det talar för att landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Med övergång till eldrift, liksom biogas- och etanoldrift, vrids det tyngsta argumentet ur bilhatarnas händer. Med klimatneutrala drivlinor kanske bilen till och med kan bli ”politiskt korrekt”. Landsbygden kan ta täten i den processen.

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Smutskastning i TV av gymnastiktränare i Ö-vik

När Jennifer Pettersson, f.d. elitgymnast, får sitta oemotsagd i TV 4:s morgonstudio och berätta om alla övergrepp hon fick utstå under åren som elitgymnast i Ö-viks klubben ÖGK...

Sollefteå har fått tillbaka sin själ

Den kollektiva lycka som nu drar igenom Sollefteå går nästa att ta på. Folk på stan går och småler, blommor och grattishälsningar skickas till kommunen av såväl privatpersoner som institutioner, Sollefteå är återigen en stolt militärstad.

Norberg (S) vill sätta munkavle på partivänner

Det räcker inte med att en majoritet i stiftsstyrelsen försöker avsätta biskop Eva Nordung Byström. Nu går stiftsstyrelsens vice ordförande, socialdemokraten Kennerth Norberg, ett...

Stadsnorm hejdar omställning!

Det mesta av både nyhetsförmedling och samhällsdebatt förs ur ett stadsperspektiv. Staden är normen varmed andra livsmiljöer ses som avvikande.

Sollefteå, Västernorrland och försvaret blev vinnare

I dagarna lämnas den försvarsproposition som förhandlats fram mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen på riksdagens bord. Utan Centerpartiets hårda arbete under många år...

Gymnasielagen blev ett fiasko

Ingen kommunpolitiker med en humanistisk värdegrund och anständighet i kroppen utvisar dessa killar eller tjejer till en ovisshet i Afghanistan eller till ett papperslöst liv i Sverige, där försörjningen kanske blir svarta jobb med slavlöner eller i värsta fall kriminalitet.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport