Måndag 12 april 2021

Nordsverige

Lämna inte glesbygden i sticket

Ledare · Published feb 17, 2021 at 01:15

Det är bara att konstatera, Vi lever i ett land som styrs av ett genuint ointresse för lands- och glesbygdsfrågor.
Häromsistens presenterade riksorganisationen Hela Sverige ska leva sin rapport om hur många av landsbygdskommitténs 75 punkter, som tagits fram av samtliga riksdagspartier i största enighet, som hade förverkligats. Svaret var tre. Och jag tror ni kan gissa vilka. Alldeles riktigt, de minst förpliktigande.

Två av dem handlade om bredband. Genom att ta beslut om att höja kapaciteten och ställa krav på staten att ha överblick på sina egna bredband och samarbeta med Post- och telestyrelsen, för att främja fortsatt utbyggnad, var de punkterna avklarade. Den tredje infriades genom rapporten ”Kulturens geografi”.

Märk väl att åtgärderna inte på något sätt behöver betyda några specifika fördelar för landsbygden. Kanske gynnar ökad bredbandskapacitet till och med storstäder mer än glesbygd?

I en artikel i tidningen Ny teknik 2016, ställdes frågan: När kommer 5 G till landsbygden? Expertsvaren blev: ”Lägg till 10 år från när ni fick tillgång till 4 G.”
För representanterna från Teliasonera och Telenor fanns uppenbarligen ingen tanke på att beskriva att det fortfarande finns områden som helt och hållet saknar mobiltäckning. Hur lång tid ska företagare och andra i tusentals glesa bygder vänta?

Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram. Att genomföra det som sagts, som alla varit överens om, borde ske med automatik, lekande lätt som musik från ett självspelande piano. Dessutom var ju alla ense om att samtliga punkter behöver genomföras för att få full effekt. Var sitter det fast? Behöver vi verkligen ännu fler utredningar?

Men kanske mest bedrövligt ändå är att inte heller lokala politiker driver på. Pajala, Övertorneå, Överkalix, Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Lycksele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Strömsund, Ragunda, Bräcke, Berg, Härjedalen, Älvdalen, Malung/Sälen, Vansbro och Torsby är kommuner dit ett särskilt åtgärdspaket motsvarande 500 miljoner skulle riktas och där sänkta arbetsgivar- och egenavgifter och avskrivning av studielån skulle prövas. Åtgärder som beräknats kunna finansieras flera gånger om genom att stävja fusket med reseavdrag för tidsvinst, det vill säga det som stadsbor åberopar för att slippa att åka kollektivt. I Norge och Danmark finns numera bara reseavdrag för avstånd. Vi borde följa deras exempel, om inte annat så för miljön.

Men kanske mest bedrövligt ändå är att inte heller lokala politiker driver på. Pajala, Övertorneå, Överkalix, Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Lycksele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Strömsund, Ragunda, Bräcke, Berg, Härjedalen, Älvdalen, Malung/Sälen, Vansbro och Torsby är kommuner dit ett särskilt åtgärdspaket motsvarande 500 miljoner skulle riktas och där sänkta arbetsgivar- och egenavgifter och avskrivning av studielån skulle prövas. Åtgärder som beräknats kunna finansieras flera gånger om genom att stävja fusket med reseavdrag för tidsvinst, det vill säga det som stadsbor åberopar för att slippa att åka kollektivt. I Norge och Danmark finns numera bara reseavdrag för avstånd. Vi borde följa deras exempel, om inte annat så för miljön.

Men kanske mest bedrövligt ändå är att inte heller lokala politiker driver på. Pajala, Övertorneå, Överkalix, Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Lycksele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Strömsund, Ragunda, Bräcke, Berg, Härjedalen, Älvdalen, Malung/Sälen, Vansbro och Torsby är kommuner dit ett särskilt åtgärdspaket motsvarande 500 miljoner skulle riktas och där sänkta arbetsgivar- och egenavgifter och avskrivning av studielån skulle prövas. Åtgärder som beräknats kunna finansieras flera gånger om genom att stävja fusket med reseavdrag för tidsvinst, det vill säga det som stadsbor åberopar för att slippa att åka kollektivt. I Norge och Danmark finns numera bara reseavdrag för avstånd. Vi borde följa deras exempel, om inte annat så för miljön.

Tyvärr, är den bistra sanningen att den strukturella diskrimineringen mot glesbygd får fortgå, decennium efter decennium. Bryr vi oss inte? Är vi för fega för att protestera mot den systematiska avveckling som sker? Eller beror tystnaden på att vi helt tappat förmåga till eget tänkande?

Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram.

Ånges hemtjänst får mycket högt betyg

Socialstyrelsen (SoS) utför årliga undersökningar av hur kommunerna sköter sitt uppdrag avseende vård och omsorg av äldre vårdtagare. I undersökningen jämför man kommunerna med...

Glasklart budskap från LTU

Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.

Varför utvecklar inte regionen?

Regionen verkar inte vilja förstå regeringens strategi för hållbar och regional utveckling i hela landet 2021 – 2030! Strategin avser den långsiktiga inriktningen för regional...

Tänk om naturen fick en egen röst

Seder och traditioner är starka, på gott och på ont. Det vi ger energi växer. Det är knappast en slump att Nya Zeeland även var först i världen att ge kvinnor rösträtt.

C: Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet!

Näringslivet går som tåget och investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter...

Fram för lokal arbetsmarknad

Men i stället för att vänta på en förbättring från statligt håll, i ett läge där glesbygden börjar bli mer intressant, har de kommuner som tar en proaktiv och samordnande roll allt att vinna.