Tisdag 16 juli 2019

Nordsverige

Kon – klimatsmart ”uppfinning”

Ledare · Published jun 13, 2019 at 01:15

Kosläpp lockar så här års tusentals besökare på gårdar runt om i landet, så också i denna tidnings spridningsområde. Tyvärr har aktiviteten fått ställas in på vissa håll på grund av hot från så kallade djurrättsaktivister. Motiven kan variera från de som menar att konsumtion av animalier är att betrakta som mord till de som fått för sig att kon är ett hot mot klimatet. Men varför ge sig på den ur klimatsynpunkt smartaste av all tamboskap. Hade inte kon funnits hade vi fått uppfinna den, hur det nu skulle ha gått till.

Kon är dubbelt klimatsmart. Kons förmåga att av både färskt och lagrat gräs (hö och ensilage) producera mjölk och kött året runt, även under långa kalla vintrar, har gjort det möjligt att överleva och utvecklas på våra breddgrader. I vår by fanns när jag växte upp 13 hushåll med mjölkkor som bas för familjernas försörjning. Utan kon hade vår by nog inte funnits, liksom tusentals andra byar. Idag finns inga kor kvar i vår by men all åkermark brukas av mjölkbönder i angränsande byar. Utan kon hade Norra Sverige, liksom alla andra områden med liknande klimat, varit långt mer glesbefolkat än vad de är idag. Exempelvis hade Umeå knappast haft den befolkning som gjorde det möjligt att grunda ett universitet. Resten är som bekant historia.

I den aktuella klimatdebatten är kon lika intressant. Kons huvudsakliga föda baseras på gräs från bevuxen mark som lagrar in kol i marken till skillnad från ettåriga grödor som odlas på öppen mark som läcker kol till atmosfären. Om gräset istället får ligga och ruttna frigörs så småningom kolet till atmosfären. Men i kons fyra magar sker underverk. Så här skriver Björn Hammarskjöld, ass. professor, f d överläkare, fil. lic. biokemi: ”Ett flertal av kolatomerna från höet blir till kött och fett och kan därför inte bli till metan och koldioxid. Kon kan inte fisa så mycket metan som förruttnelsen ger. De fyra magarna är naturens mest effektiva förädlare av cellulosa och stärkelse till proteiner och fett, människans viktigaste födoämnen. Dessutom får gräsätarna i sig alla vitaminer och mineraler de behöver och vi får dem med i köttet. Kor minskar således naturens utsläpp av växthusgaser. Med andra ord utgör de metansänkor, helt i analogi med att skogarna är koldioxidsänkor”.

Att ”naturens mest effektiva förädlare av cellulosa och stärkelse till proteiner och fett” har kunnat ställas i skamvrån i den aktuella klimatdebatten är en gåta. Sannolikt ligger svaret i skriande brist på helhetssyn både bland aktivister liksom i vissa forskarkretsar. Nu är dessbättre en tillnyktring på gång. Att varje kosläpp som arrangeras har hundratals eller tusentals besökare får tas som ett tecken på att folk i allmänhet har bättre förstånd än de som med begränsat synfält skriker högst.

Det finns dom som säger att kor är dumma. Han som sa det han va det.

Kor är metansänkor, helt i analogi med att skogarna är koldioxidsänkor”.

Ta det lugnt i trafiken nu i sommar

Nu måste vi hjälpas åt. Olyckstalen för årets fyra första månader är högre än tidigare år. Vi måste ta det lugnare, planera restiderna. Vara vänliga mot våra medtrafikanter. Då...

Sluta gnäll och gå till handling

Jag bor i världens vackraste by. I alla fall om man får tro den slogan som togs fram en lokal företagare redan på 1970-talet och som nu relanserats av byns aktiva inflyttargrupp;...

C: Ny momskostnad för inhyrd vårdpersonal oroande

En fungerande vård och omsorg är en förutsättning för möjligheten att bo och leva i hela Sverige. Tillgång till vårdpersonal är givetvis avgörande. Det finns dock många hinder på...

Mer trycksvärta på fingrarna!

Jag är tidningsfantast av födsel och ohejdad vana. Ända sedan jag tog mina första stapplande steg i den journalistisk myllan som ung tonårig volontär på Nord-Sverige i början av...

Myndigheter och företag måste samarbeta kreativt

Nu råder säsongen då vi tankar energi. Energi i form av sommarsemester där tid och utrymme ges för tillvaron att snurra i en annan takt. Då tankarna ges plats att vändas och...

Statliga jobb gör stor skillnad

Så var det dags igen för en kartläggning av den statlig närvaron ute i vårt avlånga land. Denna gång fick länsstyrelserna uppdraget. För inte så länge sen, närmare bestämt i maj...