Torsdag 3 december 2020

Nordsverige

Gymnasielagen blev ett fiasko

Ledare · Published okt 1, 2020 at 01:15

Den nya gymnasielagen är absurd. Tanken var god, att låta ensamkommande barn som väntat på sin asylprocess i mer än tre år, på grund av Migrationsverkets orimligt långa väntetider, få en andra chans till uppehållstillstånd om de skaffade sig utbildning och jobb. Men det hela har urartat till en fallstudie för hur man bäddar för ett totalt fiasko. Alla inblandade - stat, kommun och framför allt de ensamkommande ungdomarna är förlorare i denna soppa.

Lagen är ett hafsverk och måste göras om. NU. Kraven som ställs är ohemula och lockar fram de sämsta hos alla inblandade. Rasismens fula tryne dyker upp, liksom svartjobb, kriminalitet, ångest och depression.

Det första kravet är att dessa elever ska avsluta sin gymnasieutbildning med godkända betyg. Redan det ställer stora krav eftersom många har språksvårigheter, psykisk ohälsa, familjeproblem och så vidare. Vetskapen om att de, när de väl fått sin examen, ska hitta en fast tjänst inom sex månader, med lön enligt kollektivavtal, skapar förstås en oerhörd stress.

Dessa krav är helt absurda för en person som kom till Sverige för fyra, fem år sedan. Hur många ungdomar födda i Sverige får fast tjänst direkt efter gymnasiet?

För att klara sig tar en del studielån för tre år. Det kan bli uppåt 350 000 kronor. Lägg därtill i snitt 300 000 kronor för en gymansieplats under tre år.

Om de efter gymnaseiutbildningen inte hinner skaffa jobb inom 6 månader utvisas de. Staten förlorar 650 000 kronor och ungdomarna kanske sitt liv vid ankomsten till Afghanistan.

Kommuner där dessa ungdomar bor hamnar i oerhört svåra överväganden. Om de inte erbjuder plats på en gymnasial yrkesutbildning i till exempel svetsning pekar Migrationsverket med hela handen och säger: Ut ur landet!

Många har trots 4-5 år på det speciella språkprogrammet inte tillskansat sig basala färdigheter i det svenska språket och har därför kanske vädligt svårt att gå en yrkesutbildning - man kan ju tycka att svetsa kan man väl göra utan att kunna skriva essäer och hålla middagstal, men yrkesutbildningar idag är avancerade och kräver goda färdigheter i språkhanteringen.

Vill, kan eller bör en kommun ge dessa ungdomar en chans trots osäkerhet om de klarar av utbildningen?

Bilan ligger plötsligt hos de kommunla tjänstemännen som inte vet någon råd och bollar iväg den heta potatisen till politiken. Ingen kommunpolitiker med en humanistisk värdegrund och anständighet i kroppen utvisar dessa killar eller tjejer till en ovisshet i Afghanistan eller till ett papperslöst liv i Sverige, där försörjningen kanske blir svarta jobb med slavlöner eller i värsta fall kriminalitet.

Gör om lagen. Ge rätta förutsättningar. Annars är vi alla förlorare och har lurat både oss själva och ungdomarna.

Poliserna finns inte där de behövs

Var är poliserna? Läste en nyhetsnotis i tidningen Nordsverige 2020-11-23. Jag vart upprörd. Där stod:” Arbetsmiljöverket kräver, att företaget Dollarstore i Örnsköldsvik...

Låt inte Covid-19 döda julen

Covid-19 kommer förr eller senare att besegras. Var så säker. Nu får vi hålla i, hålla ut och hålla ihop vår flock.

Farligt med tidspressade chaufförer

Stressen är orimlig för att ditt paket ska komma fram i tid. Vi som arbetar inom transportbranschen tycker det är skrämmande att ni som har beställaransvaret inte är mer rädda om...

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Den bästa julklappen kan vara en minut av din tid

Julen står för dörren och många undrar hur julfirandet ska se ut. Coronapandemin drar fram genom landet med en skrämmande kraft. Det vi för bara ett par månader sedan inte trodde...

Ta ungdomars oro på allvar

I takt med en alltmer oroande utveckling läggs mer och mer ansvar på den unga att själv lösa problemen.