Måndag 14 juni 2021

Nordsverige

Gott företagsklimat tar sin tid

Ledare · Published jun 10, 2021 at 01:15

Häromveckan kom företagsbarometern från organisationen Svenskt Näringsliv. Den stora riksomfattande enkätundersökningen där företag får svara på en lång rad olika frågor om hur de ser på företagsklimatet lokalt.

I Ångermanland är resultatet en riktigt munter läsning för de tre ådalskommunerna Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Alla tre ligger antingen på eller över rikssnittet och indikerar en ökning jämfört med tidigare år. Bäst i Ångermanland går det för Sollefteå som ökat flera år i rad nu tätt följd av Kramfors.

Då är det värre för nolaskogskommunen Örnsköldsvik som får sämre betyg för fjärde året i rad och nu har blott 2,6 i snittbetyg på den sex-gradiga skalan och med det är klart sämst i hela Västernorrland.

Det går inte att se resultatet för Örnsköldsvik som något annat än ett klart underkänt betyg och Svenskt Näringsliv konstaterar att det råder en förtroendekris bland kommunens företagare avseende både politikers och tjänstepersoners lyhördhet och agerande.

Vad är då gott företagsklimat? Enligt Svenskt Näringslivs definition handlar det om ”summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen”.

Även om politiker och tjänstepersoner tycker att de är ”företagsvänliga” är det mottagaren som har problemformuleringsprivilegiet. Örnsköldsvik anses ju av hävd vara en ”företagarkommun” så det är klart att det svider extra mycket när betyget inte bara är lågt utan även sjunker år för år.

Att ändra på en negativ trend är ingen ”quickfix” så Örnsköldsviks kommun har en lång väg att gå om man vill förbättra situationen.

I Sollefteå är den positiva trenden resultatet av ett målmedvetet arbete i många år. Likt i Kramfors satte man sig ner och gjorde en långsiktig plan för att bli mer ”företagsvänliga”.

Att vara företagsvänlig handlar inte bara om att säga ”ja” till allt. Det handlar framförallt om att vara tillgänglig och kunna ge raka besked. En företagare tar hellre ett välmotiverat ”nej” än att vänta i evigheter på ett beslut.

Men det här är som sagt inget som går att ändra på över en kafferast. Vill politiker och tjänstepersoner att företagarna i kommunen ska anse att företagsklimatet blir bättre väntar hårt arbete där det gäller att hålla i och hålla ut.

Att vara företagsvänlig handlar
inte bara om att säga ”ja” till allt.

En företagare tar hellre ett välmotiverat ”nej” än att vänta i evigheter på ett beslut.

DNA-tekniken skipar rättvisa

DNA-tekniken måste få användas för att få skyldiga dömda. Försvararen i Malin-fallet har i en tidningsintervju uttryckt att Högsta domstolens beslut att stoppa resningsprocessen...

Gott företagsklimat tar sin tid

En företagare tar hellre ett välmotiverat ”nej” än att vänta i evigheter på ett beslut.

Respektlöst att utvisa oskyldiga barn

ÖPPET BREV TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN 2021-06-06 Med anledning av motiveringar till beslut från Migrationsverket och även Migrationsdomstolen vill jag ha klarhet i några...

Dags att hänga på flyttvågen

Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.

Sparförslaget ett dråpslag mot akuten i Sollefteå

Respiratorvården hotas på Sollefteå sjukhus, det är allvar nu. Ett förödande förslag mot Sollefteå sjukhus som hotar vitala delar av akutsjukvården vid vårt sjukhus i grunden. Vi...

Krafttag krävs mot arbetslösheten

Nu krävs kreativa krafttag för att att fånga upp unga som riskerar långa tider utanför arbetsmarknaden.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport