Måndag 18 oktober 2021

Nordsverige

Glöm inte det glömda valet

Ledare · Published sep 16, 2021 at 01:15

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan kan du sluta läsa redan nu för den här ledarkrönikan kommer att handla om kyrkovalet nu på söndag.

Eller förresten, läs ändå. För det handlar inte bara om Svenska kyrkan och kyrkovalet. Det handlar i grund och botten om vår demokratiska omvärld och om rätten att vara med och göra sin röst hörd.

I år firar demokratin 100 år i Sverige. 100 år av allmän och lika rösträtt. Min farmor Anny Karolina, född 1903, var 18 år när allmänna val hölls för första gången 1921 där både män och kvinnor fick rösta på lika villkor. Det är bara en par, tre generationer bort. Visserligen var rösträttsåldern några år högre då, men ändå en milstolpe i vår demokratiska historia.

Jag minns när farmor röstade sista gången 1982 innan hon gick bort några år senare. Hon var 79 år. Klädd i finkappan och ”gå-bort-hatten” blev hon skjutsad av min far för att hon skulle få använda sin rättighet att lämna sin röst bakom det vackra valbåset i trä i vallokalen på församlingshemmet hemma i Resele. Att få rösta handlade för farmor om just att FÅ rösta.

På söndag är det dags för kyrkovalet. Då har vi drygt 5 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan som är äldre än 16 år möjlighet och rättighet att vara med och utse vilka som ska representera oss i Svenska kyrkans olika beslutande organ.

Här i norra Sverige är det långt över en halv miljon norrlänningar som har chansen att rösta i kyrkovalet (215 019 i Härnösands stift och 300 555 i Luleå stift).

Fast egentligen är det ju tre val; det lokala valet till kyrkofullmäktige, det regionala valet till stiftsfullmäktige och det nationella valet till kyrkomötet).

Valdeltagandet sist det begav sig för fyra år sedan var det högsta på över 80 år. Ändå var det bara blygsamma 19,08 procent (att jämföra med valdeltagandet till riksdagsvalet 2018 på 87,18 procent…).

Det är inte för inte kyrkovalet brukar kallas för det glömda valet. Drygt 80 procent av de röstberättigade ”röstskolkar” och med jämna mellanrum höjs röster om hur ”fel” det är att politiska partier ska vara med och styra kyrkan.

För mig handlar det tvärtom att det, precis som i alla andra val, handlar om det viktiga grundfundamentet i vår demokrati; alla rösters lika värde.

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter och det finns många tecken på att partier långt ut på högerkanten använder kyrkovalet som testballong för långt högre mål.

Rösträtten är ingen plikt. Det är en rättighet. En rättighet som bara är 100 år gammal. Släng inte bort den rätten.

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

Den svenska skolan behöver en omstart

Staten måste införa bättre styrning och hjälp till skolan. Alla kommuner klarar inte av att hålla en kvalitetsmässig och likvärdig skola i hela landet. Den kommunala budgeten för...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.

Många skogsägare driver ett varierat skogsbruk

Att verka för ett mer varierat skogsbruk är viktigt – såväl för klimatet som för den biologiska mångfalden. Där är nog Tomas Johansson och Skogssällskapet överens. På...

Omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?
Sport