Onsdag 2 december 2020

Nordsverige

Det lokala ledarskapet vet bäst

Ledare · Published sep 10, 2020 at 01:15

Sveriges kommuner och regioner behöver långsiktiga förutsättningar, långsiktiga spelregler. Som politiker på lokal och regional nivå känner man igen osäkerheten från år efter år som finns i såväl budgetprocesser som uppföljningar under innevarande år.

Förutsättningarna ändras ständigt, statsbidrag kommer och går. Specialdestinerade statsbidrag som driver på kostnaderna i kommunen ena året och som rycks undan andra året, medan kostnaden består. Kostnadsmassor som man många gånger får leva kvar med lokalt och regionalt under lång tid utan kompensation.

Nu i veckan kom dock ett glädjande besked ett besked i rätt riktning från Centerpartiet, Liberalerna och regeringen, ett tillskott på 20 miljarder i form av generella statsbidrag och satsningar på vården och äldreomsorgen 2021 och 14 miljarder 2022.

Detta innebär den största satsningen någonsin på äldreomsorgen. Efterlängtade pengar till välfärden som både sträcker sig över flera år och är av generell karaktär vilket gör att kommunerna och regionerna själva får möjlighet att välja var pengarna gör störst nytta. 

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att men från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet hur medlen fördelas mest effektivt och dels en hyllning till våra hjältar inom vård- och omsorgen som gjort och gör fantastiska insatser under denna Corona-pandemin. 

Jag är övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll, om än lite långsamt ibland. 

Landsbygdens största hot är centralstyrda beslut och medel, som kväver engagemang och drivkrafter. Jag kan därför inte nog påtala vikten av generella statsbidrag som det lokala ledarskapet får ta hand om utifrån de lokala förutsättningarna. Så ger staten möjlighet till det lokala ledarskapet att utveckla sin kommun, utveckla sin region. 

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Landsbygdens största hot är centralstyrda beslut och medel, som kväver engagemang och drivkrafter.

Den bästa julklappen kan vara en minut av din tid

Julen står för dörren och många undrar hur julfirandet ska se ut. Coronapandemin drar fram genom landet med en skrämmande kraft. Det vi för bara ett par månader sedan inte trodde...

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Här avslöjas dubbelmoralen hos ledande politiker i länet

Vi i Sjukvårdspartiet fick besk kritik av företrädare för den politiska majoriteten i Region Västernorrland när vi i september förra året ”glatt släppt in två avhoppade...

Ta ungdomars oro på allvar

I takt med en alltmer oroande utveckling läggs mer och mer ansvar på den unga att själv lösa problemen.

Kommunerna måste köpa mer från lokala företag

Det finns en bild att de flesta kommuner är väldigt små. Det är inte sant. Som arbetsgivare är de jättar, särskilt om man jämför med storleken på andra aktörer. Här i Ångermanland...

Enad front vinner tillit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport