Måndag 21 september 2020

Nordsverige

Det lokala ledarskapet vet bäst

Ledare · Published sep 10, 2020 at 01:15

Sveriges kommuner och regioner behöver långsiktiga förutsättningar, långsiktiga spelregler. Som politiker på lokal och regional nivå känner man igen osäkerheten från år efter år som finns i såväl budgetprocesser som uppföljningar under innevarande år.

Förutsättningarna ändras ständigt, statsbidrag kommer och går. Specialdestinerade statsbidrag som driver på kostnaderna i kommunen ena året och som rycks undan andra året, medan kostnaden består. Kostnadsmassor som man många gånger får leva kvar med lokalt och regionalt under lång tid utan kompensation.

Nu i veckan kom dock ett glädjande besked ett besked i rätt riktning från Centerpartiet, Liberalerna och regeringen, ett tillskott på 20 miljarder i form av generella statsbidrag och satsningar på vården och äldreomsorgen 2021 och 14 miljarder 2022.

Detta innebär den största satsningen någonsin på äldreomsorgen. Efterlängtade pengar till välfärden som både sträcker sig över flera år och är av generell karaktär vilket gör att kommunerna och regionerna själva får möjlighet att välja var pengarna gör störst nytta. 

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att men från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet hur medlen fördelas mest effektivt och dels en hyllning till våra hjältar inom vård- och omsorgen som gjort och gör fantastiska insatser under denna Corona-pandemin. 

Jag är övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll, om än lite långsamt ibland. 

Landsbygdens största hot är centralstyrda beslut och medel, som kväver engagemang och drivkrafter. Jag kan därför inte nog påtala vikten av generella statsbidrag som det lokala ledarskapet får ta hand om utifrån de lokala förutsättningarna. Så ger staten möjlighet till det lokala ledarskapet att utveckla sin kommun, utveckla sin region. 

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Landsbygdens största hot är centralstyrda beslut och medel, som kväver engagemang och drivkrafter.

(V)i trycker på för välfärd i hela Övik

I förra hade vi i Vänsterpartiet haft glädjen att få presentera att det ska byggas 156 nya vård- och omsorgsplatser i kommunen. Detta tack vare en överenskommelse som vi gjort med...

Landsbygden först fossilfri

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Gör Köpmanholmen till en turistort i Höga kusten

Turistnäringen i Höga kusten slår rekord år efter år. Antalet gästnätter har ökat med cirka 75 procent sedan 2010. Höga kusten lockar allt fler besökare. Under 2019 ökade antalet...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Klimathotet på tas inte på allvar

Sverige är ett av de länder som tar lättast på klimathotet, enligt en studie från ett medieforskningsinstitut knutet till Oxford University. Bara hälften av de svenskar som svarat...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.