Onsdag 2 december 2020

Nordsverige

Den nya centraliseringsideologin

Ledare · Published aug 27, 2020 at 06:15

Med industrialismen kom urbaniseringen. De framväxande fabrikernas behov av arbetskraft drog folk från landsbygden till snabbt växande städer runt om i världen. I Sverige blev denna folkomflyttning en ideologi som aktivt drevs på av statsmakterna framför allt under 1950- och 60-talen. Genom att uppmuntra folk att flytta från den förment fattiga landsbygden till städer och tätorter skulle välståndet öka och alla bli lyckliga. Nu blev det inte riktigt så. Många otrivdes i betongförorterna som skapades under miljonprogrammet och la grunden till en växande kriminalitet som idag är ett stort gissel framför allt i de större städerna.

Sedan industrialismens genombrott har näringsliv, arbetsmarknad och kommunikationer förändrats dramatiskt. I dagens kunskaps- och tjänstesamhälle finns inte längre behov av koncentrerat boende i fabrikernas närhet men idén om städernas välsignelse lever kvar med nya romantiserande argument. Folklivet på torg, pubar och restauranger, en mångfald av butiker och ett varierat kulturutbud är några argument för stadslivets fördelar.

Men också detta är nu satt under press. Pandemin visar hur sårbart ett samhälle med trängsel som överideologi är. Restaurang och handel har drabbats oerhört hårt av rekommendationerna att hålla avstånd och mycket av det myllrande folklivet har gått i stå. Pandemin kommer så småningom att vara över men en del av konsekvenserna kan bli bestående. De flesta som har jobb som är platsoberoende har lärt sig att helt eller delvis jobba hemma och många kommer nog att fortsätta på den vägen.

E-handeln har tagit ett rejält skutt framåt, något som knappast lär dämpas då e-handelsjätten Amazon är på väg att etablera sig i Sverige. Möjligheterna att arbeta och handla är för ett växande antal människor inte längre beroende av att leva i stadsmiljö. Att kunna arbeta med utsikt över ett vackert landskap med åkrar, berg och sjöar och få varor levererade till dörren kan vara att föredra framför att jaga runt på stan.

Vad återstår då för att hävda stadslivets fördelar. Jo, kollektivtrafiken. Idén om att alla ska åka kollektivt till arbete, service och fritidsaktiviteter har nu utvecklats till den nya överideologin som järnhårt styr samhällsplaneringen. För att det ska fungera krävs mycket folk på liten yta vilket under pandemin också visar sig mycket sårbart. Tänk att få uppleva våra myndigheter uppmana svenska folket att så långt möjligt undvika kollektiva färdmedel. Det måste svida i själen för många samhällsplanerare och politiker.

En av våra stora tillgångar i norra Sverige är stor tillgång på yta. I Västernorrland är vi 11 invånare per kvadratkilometer. Att med dessa fantastiska förutsättningar planera för fortsatt trängsel framstår som huvudlöst. Visst finns det starka centraliserande krafter, bl. a fastighetsmarknaden, men att inte mer görs för en rimligare bosättningsstruktur är en gåta.

Pandemin har gett många aktiviteter på landsbygden ett rejält uppsving, inte minst besöksmål under semesterperioden. Kanhända början på en ny trend.

Platser som är värda att besöka är ofta också bra att leva och verka i.

Den bästa julklappen kan vara en minut av din tid

Julen står för dörren och många undrar hur julfirandet ska se ut. Coronapandemin drar fram genom landet med en skrämmande kraft. Det vi för bara ett par månader sedan inte trodde...

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Här avslöjas dubbelmoralen hos ledande politiker i länet

Vi i Sjukvårdspartiet fick besk kritik av företrädare för den politiska majoriteten i Region Västernorrland när vi i september förra året ”glatt släppt in två avhoppade...

Ta ungdomars oro på allvar

I takt med en alltmer oroande utveckling läggs mer och mer ansvar på den unga att själv lösa problemen.

Kommunerna måste köpa mer från lokala företag

Det finns en bild att de flesta kommuner är väldigt små. Det är inte sant. Som arbetsgivare är de jättar, särskilt om man jämför med storleken på andra aktörer. Här i Ångermanland...

Enad front vinner tillit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport