Tisdag 14 juli 2020

Nordsverige

Decentralismen är segrare!

Ledare · Published maj 28, 2020 at 01:15

Covid-19 har påverkat oss alla på ett eller annat sätt och kommer att påverka oss under lång tid framöver. Redan nu kan vi dock börja utvärdera och dra slutsatser kring en del av alla saker som gjorts bra och mindre bra. Dra slutsatser för framtiden hur organisationer bör vara strukturerade och organiserade, vad som underlättat och vad som faktiskt har upplevts som direkta riskfaktorer i kampen emot Covid-19. Dessa slutsatser och resonemang gäller inte enbart vid pandemier som denna utan kan appliceras på resonemang kring förberedelse inför andra kriser och faktiskt även krig.

I denna Corona-kris har stort fokus lagts på riskminimering. Att göra allt för att minska risken för smitta, inte minst för att minska utsattheten hos våra äldre. 

Det har blivit väldigt tydligt under denna kris hur jobbigt det varit och med vilken fasa kommuner med stora äldreboenden sett framför sig hur förödande det skulle kunna bli och också blivit i vissa fall, när smittan väl tagit sig in på ett större boende. De kommuner som valt att centralisera äldreomsorgen till stora komplex på få orter istället för att decentralisera, har i många fall drabbats väldigt hårt. 

De kommuner som sedan lång tid valt att decentralisera sina verksamheter sitter i tider av kriser och pandemier som dessa i en betydligt bättre sits. Att sprida sina enheter, på fler orter, helt åtskilda arbetsgrupper och med mindre enheter till följd visar sig vara ett både lyckat och klokt val. Åter igen påvisas vikten av en politik som decentraliserar och som låter hela kommuner och regioner leva och utvecklas. Utöver den uppenbara riskminimeringen som decentralisering innebär genom att vi har mindre enheter på fler orter istället för stora enheter på färre orter så bidrar decentraliseringen med så mycket mer.

En närhet och trygghet för människor. En närvarande kommunal service i hela kommunen. En levande landsbygd, ja en landsbygd som får möjlighet att växa på riktigt.

Även vid andra kriser när exempelvis el- och vattenförsörjningen drabbas eller värme- och sophanteringen slås ut finns stora fördelar med att ha mindre enheter på fler orter, inom allt ifrån skolan, till vården och omsorgen.

Ett lokalsamhälle som ges rätt förutsättningar, med decentraliseringen som ledord, står sig oerhört mycket starkare i situationer som dessa. I tider av kris.

Det tåls att påminnas om. Ett lokalsamhälle med gemenskap där alla behövs.

Att sprida sina enheter, på fler orter, helt åtskilda arbetsgrupper och med mindre enheter till följd visar sig vara ett både lyckat och klokt val.

Ska EU i tysthet utvecklas till en förbundsstat?

På torsdag och fredag, 16-17 juli, håller EU toppmöte i Bryssel. Ett av de kanske viktigaste någonsin. Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, kommer säkert att använda sin...

Oförlåtligt om Sollefteå snuvas på regementet

Sollefteå kommun levererar ström från 17 vattenkraftverk, bygger vindkraftverk på hart när varenda knalle där det blåser och skickar alltihop söderut men då det uppenbarligen aldrig kommer något tillbaks till bygden blir man vrång och vred. Det hade varit klädsamt om regeringen tagit in hela den bilden och pekat ut Sollefteå som försvarsort.

Så betar vi av vårdskulden

Sveriges vårdpersonal är den viktigaste resurs vi har för att bekämpa coronapandemin. De har länge haft en pressad arbetssituation – men den kan inte mäta sig med de svårigheter...

Elflyg och drönare är framtiden

Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

En sommarhälsning från oppositionsrådet i regionen

När dessa rader skrivs är det den 30 juni 2020 och rådande Coronapandemi överskuggar fortfarande allt politiskt arbete i Region Västernorrland och vi vet idag inte för hur länge....

Statsägt bolag sabbar demokratin

En fungerande demokrati förutsätter fria och oberoende medier. Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande.