Måndag 10 december 2018

Nordsverige

Dags att ta på sig gula västarna

Ledare · Published dec 6, 2018 at 06:00

Snart är det dags att vi i glesbygden gör som fransmännen. Drar på oss gula västar, drar till huvudstaden och protesterar handgripligen och högljutt.

Den statliga myndigheten Trafikverket ligger i så fall risigt till. Vägar ska inte plogas och nu har de också beslutat att släcka lyset för oss lantisar. Är tanken att vi som bor utanför tullarna ska pulsa fram i mörker som en andra sortens medborgare. Alla människors lika värde, Hela landet ska leva. Har de aldrig hört talas om det.

Vi svenskar är i förhållande till fransmännen ett fogligt folk som ogärna tar till civil olydnad, Det ligger liksom inte för oss. Men fortsätter respektlösheten och nonchalansen mot delar av befolkningen kommer det förr eller senare att få konsekvenser.

När det gäller belysning av vägar så gör Trafikverket en alldeles egen bedömning om var de tänker släcka ner.

Sollefteå kommun fick ett dokument från Trafikverket där de säger att belysningen genom en del av riksväg 90 ska tas bort. Trafikverket gör en egen tolkning och menar att vägsträckan är landsbygd trots att vägen går genom ett samhälle med 10 000 invånare. Området är också detaljplanerat. Detta strider emot bestämmelserna i Vägar och gators underhåll (VGU) där det tydligt står att Trafikverket är ansvarig att hålla med vägbelysning i tätort. Det står också tydligt att det är detaljplanen som avgör huruvida en vägsträcka ska anses vara landsbygd eller tätort.

Snacka om att vara självsvåldig. Detta bäddar för att man skapar ett prejudikat som innebär att Trafikverket ohejdat kan släcka ner länga sträckor av riksvägar utanför storstadsområden. Trafikverket ignorerar bestämmelser, detaljplaner och gör istället godtyckliga egna bedömningar.

Det är sånt här som gör att folk tappar tron på att staten och myndigheter är till för allas bästa. Lägg därtill att vi Sollefteåbor har mist vårt BB, vårt akutsjuhus, vår järnväg, våra regementen samt att vi har en av landets högsta skatter, att vi har kraftverk som har saboterat ekosystmet i våra älvar och att fastighetsskatten på dessa kraftverk går direkt in i statskassan.

Sollefteå är inte ensam om att drabbas av detta. Glesbygden utarmas, utsugs och utblottas överallt alltmedan storstadsregionerna blomstrar och utvecklas. Det håller inte i längden.

Vi svenskar är i förhållande till fransmännen ett fogligt folk som ogärna tar till civil olydnad, Det ligger liksom inte för oss. Men fortsätter respektlösheten och nonchalansen mot delar av befolkningen kommer det förr eller senare att få konsekvenser.

Hur står det till med den svenska älgförvaltningen?

Naturvårdsverket (NV) presenterade igår sin uppföljning av den nuvarande älgförvaltningen. Det är ingen munter bild som presenteras i rapporten. Man konstaterar att flera av de...

Dags att ta på sig gula västarna

Snart är det dags att vi i glesbygden gör som fransmännen. Drar på oss gula västar, drar till huvudstaden och protesterar handgripligen och högljutt. Den statliga myndigheten...

Begagnade kläder blir årets julklapp

Second hand-plagg blir årets julklapp, spår Handelns utredningsinstitut. Förhoppningsvis får de rätt, för vår nuvarande konsumtion är ju skadlig för både klimat och miljö. Det går...

Mindre käbbel i politiken tack!

Några månaders distans till valdagen kan man konstatera att detta förmodligen kommer bli ihågkommit som året då proppen gick ur, i alla fall i Västernorrland. Alla konstellationer...

Skogen styr upp vårt klimathot

Sverige är ett av Europas skogsrikaste länder och den svenska skogen har under lång tid bidragit till vårt välstånd. Den har producerat timmer och pappersmassa och är viktig för...

Håll ut och håll rent från SD

Drygt tio veckor efter valet har vi fortfrande ingen regering i Sverige. Att peka finger åt politikerna och kalla detta för lek i sandlådan är obegripligt. Vi står inför ett stort...