Torsdag 29 juli 2021

Nordsverige

Dags att hänga på flyttvågen

Ledare · Published jun 3, 2021 at 01:15

Vi är många som länge känt det i luften. Något är på gång när det gäller viljan och längtan att flytta ut på från storstäder till landsbygden.

Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.

Antalet lediga jobb ökar och utmaningen nu är att hitta tillgänglig arbetskraft med rätt kompetens för alla nya tusentals arbetstillfällen som skapas i olika satsningar i framförallt Norrlandslänen.

Tillgången till attraktiva arbetstillfällen, företag som andas framtidstro och inte minst möjligheten till boende med hög livskvalitet borgar för att vi kan se en positiv tillväxt i de områden som nyss lite föraktfullt ansågs bara vara ”tärande”…

Men det finns en akilleshäl och det är tillgången till bostäder.

Vill vi ha inflyttning måste det även finns någonstans för de inflyttande att bo.

För det paradoxala är att samtidigt som det vimlar av tomma hus på landsbygden så är det i princip obefintligt med objekt till salu på fastighetsmarknaden.

Länsbygderådet i Västernorrland ”Hela Sverige ska leva” har i vinter lyft fram fyra konkreta åtgärder för att öka tillgången till bostäder på landsbygden:

Fortsätt och intensifiera arbetet med att inventera och synliggöra bostadshus som idag står tomma och inte används på landsbygden så att de kommer ut på bostadsmarknaden.

Bearbeta långivare så att de blir mer välvilligt inställda till att låna ut pengar till de som vill investera i livskvalitet med boende på landsbygden.

Underlätta tillståndsprocessen för de som vill bygga nya bostäder på landsbygden.

Ge de allmännyttiga bostadsbolagen i uppdrag att bygga flerfamiljsbostäder även på landsbygden, inte bara inne i centralorterna.

Det är konkreta förslag som man kan starta redan idag.

Men det måste göras nu. Vi kan inte vänta på direktiv uppifrån, här måste våra lokala politiker och branschföreträdare kliva fram och agera.

Så. Vilken kommunpolitiker blir först ut med att kroka arm med den lokale bankdirektören för att hänga med flyttvågen ut från stan och ut till landsbygden?

Vilken kommunpolitiker blir först ut med att kroka arm med den lokale bankdirektören för att hänga med flyttvågen ut från stan och in till landsbygden?

Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

Bland myror och elefanter i Sollefteå

Flest samlade röster vinner, det är ju det som är en majoritet. Oavsett om fem myror är fler än fyra elefanter.

”Hörbarhet nolla” från regionens ledande politiker

Det höjs röster och det skriks högt ute i verksamheten men den styrande majoriteten tycks ha stängt av ljudet och till svar får den som skriker endast svaret - ”hörbarhet nolla”. 

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport