Lördag 18 september 2021

Nordsverige

Bland myror och elefanter

Ledare · Published jul 22, 2021 at 06:15

Om man vill vara ironisk och syrlig är det nära till hands att travestera det klassiska barnprogrammet ”fem myror är fler än fyra elefanter” när man ska beskriva situationen i kommunpolitiken i Sollefteå just nu.

Den nuvarande majoriteten har 20 mandat i kommunfullmäktige. Oppositionen samlar 25 mandat.

I förrgår, mitt i den klassiska somriga ”nyhetstorkan”, kallade den nuvarande kommunledningen bestående av Centern, Västrainitiativet och Vänstern till presskonferens och berättade att de tecknat ett nytt samarbetsavtal för att få lite styrsel på samarbetet igen efter dikeskörningen i februari.

Det var ju då som Västrainitiativet lämnade förhandlingsbordet och meddelade att samarbetet var brutet. Redan drygt två år efter att trion tagit över makten och flyttat in i ”politikerkorridoren” i kommunhuset på Djupövägen 3 i Sollefteå.

Att samregera är svårt, framförallt om man ska ta över efter Socialdemokraternas halvsekellånga styre utan avbrott. Det är mycket som ”sitter i väggarna”…

Det fick Thorbjörn Fälldin erfara i slutet av 1970-talet och det har Johan Andersson med besked fått erfara nu. Men likt Thorbjörn Fälldin har Johan Andersson och hans kollegor i alliansen ”Framtid Sollefteå” inte gett upp utan kommer igen med en ny ”regering” i Sollefteåpolitiken inför det sista året på den här mandatperioden.

Det nya samarbetsavtalet andas tillförsikt och framtidstro och när det gäller det som fällde det gamla samarbetet för knappt ett halvår sedan, vindkraften, konstateras det kort i det gemensamma pressmeddelandet att det är en ”ickefråga” just nu eftersom inga nya vindkraftärenden är på gång under resten av mandatperioden.

Desto mer talas om hur Sollefteå utvecklats positivt under deras ledarskap med förbättrat näringsklimat, förbättrade skolresultat och förbättrad service till kommunmedborgarna.

Gott så. Men samarbetsavtal eller inte, utmaningarna är stora. Till att börja med ska de som bekant styra utifrån oppositionens budget det kommande året och med sex före detta sverigedemokrater och ”västrapartister” som ”partifria” ledamöter i kommunfullmäktige vilka knappt själva verkar veta vad de vill blir det minst sagt spännande fullmäktigemöten framöver.

Visserligen har den styrande koalitionen fortfarande majoritet i kommunstyrelsen (åtta av 15 mandat), men när stora övergripande frågor ska avgöras i kommunfullmäktige har den styrande koalitionen bara 20 mandat och oppositionen (förvisso minst sagt spretig) 25 mandat.

Men det kan räcka med 20 mandat om inte oppositionen är helt enig. Flest samlade röster vinner, det är ju det som är en majoritet. Oavsett om fem myror är fler än fyra elefanter.

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag....

Glöm inte det glömda valet

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

Se upp för dyra konsultarvoden

Nu är det hög tid innan valet att stå för vad som skett! Som skattebetalare i Region Västernorrland kräver jag en redovisning av vad konsultarvodena har kostat oss skattebetalare...

Humlor kräva denna dryck

I samma stund som du aktivt väljer bort komjölk till förmån för havredryck bidrar du faktiskt till att minska förutsättningarna för en biologisk mångfald i den svenska naturen.

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot och hat!

Hot och våld mot tjänstemän är ett av flera allvarliga hot mot demokratin. Riksdag och regering måste vara en motkraft och vidta kraftfulla åtgärder. I år är det 100 år sedan...

Vädret är en konkurrensfördel!

Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport