Torsdag 24 september 2020

Nordsverige

Bilen håller landet igång

Ledare · Published aug 13, 2020 at 01:15

Coronapandemin ställer mycket på huvudet. Det gäller inte minst att vurmandet för den ”heliga” kollektivtrafiken nu har förbytts i dess motsats. Uppmaningen är nu att ur smittspridningssynpunkt så långt möjligt undvika kollektiva färdmedel. Men det är inte ”politiskt korrekt” att säga vad man ska göra istället, d v s ta bilen. Statsministern uttalade i våras att man bör begränsa sitt utflykter till ”motsvarande” cirka två timmars bilresa. Men hur? Till fots, på cykel eller med häst och vagn?

Visst, biltrafiken har också minskat, en nedgång på 10 procent har nämnts, mycket beroende på att alla som kan har uppmanats att jobba hemma. Men det är ingenting jämfört med minskningen i kollektivtrafiken som under våren varit åtminstone 50 procent eller mer. Det innebär att andelen resor med bil har ökat dramatiskt sedan pandemin bröt ut i mars vilket går stick i stäv med den närmast religiösa uppfattningen att allt resande ur miljö- och klimatsynpunkt ska ske kollektivt.

Ett närmast totalstopp för internationella flygresor har gjort ”hemester”, d v s resande i närområdet och inom landet, till det alternativ som står till buds under den pågående semesterperioden. I detta ligger mycket positivt. Många får nu chansen att upptäcka den mångfald av fina besöksmål som finns i vårt eget land, och inte minst landsbygd, som normalt lockar många utländska besökare. Men även för de flesta hemesterfirare är resande med bil en förutsättning för att ta sig dit man vill.

Hur politiker och samhällsplanerare än försöker motarbeta bilismen har bilen kommit för att stanna. Det gäller nu att så snabbt som möjligt göra bilismen fossilfri genom övergång till förnyelsebara drivmedel – biogas, el och vätgas (bilar som producerar sin egen el). Det gör betydligt större klimatnytta än den planerade satsningen på höghastighetsbanor mellan våra storstäder för 100-tals miljarder kronor som sannolikt aldrig kommer att kunna räknas hem ur klimatsynpunkt.

Bilen håller landet igång både i betydelsen Sverige och särskilt i betydelsen landsbygden. En fossilfri fordonsflotta skulle inte minst ta udden av den idag förhärskade filosofin att koncentrera mycket folk på liten yta med hänvisning till att alla ur klimatsynpunkt ska resa kollektivt. Under den framväxande industrialismen drevs centraliseringen av att arbetskraften skulle ha nära till fabrikerna. I dagens digitaliserade värld finns inte det behovet längre. Nu är det inte minst planering för kollektiva trafiklösningar som driver centralisering.

Coronapandemin har visat hur sårbart ett sådant samhällsbygge är. Måtte pandemin innebära ett uppvaknande också i det avseendet.

Det gäller nu att så snabbt som möjligt göra bilismen fossilfri genom övergång till förnyelsebara drivmedel

Likvärdig skola är en utopi

I glesbygd är vi för få för att vara intressanta.

Centerpartiet strider för Västernorrland

Om Socialdemokraterna i Västernorrland tror att vi ligger i krig så är det ju konstigt att de inte intresserar sig mer för försvarsfrågan.   Vår kritik syftar till att pusha på er...

Landsbygden först fossilfri

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Förslaget om Nära Vård måste förankras

Det nyligen presenterade Nära Vård förslaget är i linje med en utveckling som ses nationellt. Tanken är att den växande gruppen av äldre med många sjukdomar i ökad utsträckning...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet