Onsdag 16 oktober 2019

Nordsverige

Vill ogiltigförklara kyrkofullmäktige

Stefan Kanerva, kyrkopolitiker i Kramfors, vill att kyrkofullmäktigemötet i Kramfors pastorat den 11 juni ogiltigförklaras i sin helhet och görs om.
Han har därför tillställt domkapitlet ett överklagande där han på flera punkter riktar kritik mot hur mötet genomfördes. Kanerva är suppleant i kyrkofullmäktige och tjänstgörande vid mötet.

KRAMFORS · Published jun 26, 2019 at 16:39

”Mötet skulle behandla årsredovisning för 2018 och frågan om ansvarsfrihet”, skriver Kanerva i överklagandet och fortsätter:

”Den första märkliga företeelsen var att den auktoriserade revisorn inte var närvarande med hänvisning till att hon inte kunde närvara vid sammanträdet och att hennes sekretess och
tystnadsplikt bara tillät henne att redovisa sin revision och synpunkter till kyrkorådet.”

Kanerva berättar i skrivelsen att han träffade revisorn dagen efter och att hon då framhöll att det inte stämde att hon var förhindrad att närvara, utan att hon inte blivit inbjuden.

”Det är märkligt att kyrkorådet inte bjuder in den siffergranskande revisorn då det vid novembersammanträdet var mycket diskussioner om budget och fullmäktige begärde att kyrkorådet skulle återkomma med en reviderad budget för 2019”, skriver Kanerva. Det andra han tycker var märkligt vid sammanträdet var att kyrkofullmäktiges mötesordförande inte ville behandla frågan om jäv för kyrkorådsledamöterna och att de borde lämna mötet under diskussionen om ansvarsfrihet.

”Mötesordföranden hade dock insikten om att hon inte skulle sitta mötesordförande under punkten om ansvarsfrihet då hennes sambo är kyrkorådsordförande”, skriver Kanera vidare.

– Pastoratet och kyrkorådet har under mandatperioden tillsatt ett arbetsutskott där kyrkoherden ingår som en av de beslutande ledamöterna, vilket skapar en ojämn ordning vad gäller utskottets funktion då kyrkoherden också är högsta verkställande tjänsteman, tycker Kanerva.

En ordning som är tveksam om den är korrekt enligt kyrkoordningen, menar han.

”Dessa formalia kan ha påverkat utfallet på kyrkofullmäktige på ett avgörande sätt och bör därför innebära att man ogiltigförklarar mötet i sin helhet enligt Trettonde avdelningen § 9 och §10”, skriver han avslutningsvis i sitt överklagande till domkapitlet.

Alkohol är en orsak till cancer

ÖRNSKÖLDSVIK Alkohol är den klart största riskfaktorn för bröstcancer bland kvinnor och största enskilda riskfaktorn för tjocktarmscancer för både kvinnor och mängd. I...

Teaterförening vann stort

KRAMFORS Full pott. Det blev resultatet för Höga Kusten Teaterförening vid Joyfest, den stora internationella teaterfestivalen i Kiev.

BB Sollefteå diskuterades på Centerstämman

SOLLEFTEÅ Sollefteå har varit exempel när Centern ställde sig bakom barnmorskeledda kliniker på sin stämma.

Tusenlappen är nivå för bistånd

ÅNGERMANLAND I runda slängar kring tusenlappen. Där ligger nivån för kommunernas bistånd per invånare om det räknas för Ångermanland totalt. Mellan Ångermanlands olika kommuner...