Fredag 14 augusti 2020

Nordsverige

Viktoria Olofsson och Linda Näreaho, Kramfors kvinnojour, uppmärksammar FN:s Internationella dag mot våld mot kvinnor på Kramfors huvudbibliotek. Foto: SUSANNHE MELIN

Våld mot kvinnor uppmärksammas i dag

I dag uppmärksammar Kramfors kvinnojour FN:s Internationella dag mot våld mot kvinnor. Viktoria Olofsson och Linda Näreaho finns på huvudbiblioteket och informerar om det viktiga arbete som de ideella jourerna gör. Och hur utvecklingen går mot att jourer i landet tvingas lägga ner på grund av att kommun efter kommun drar in sitt stöd.

KRAMFORS · Published nov 25, 2019 at 14:15

Budskapet är att tillvarata jourernas arbetsmetoder som bygger på kunskap och räddar liv.

Riksorganisationen, Roks, konstaterar att fältet man verkar på har stöpts om på djupet. Samhället har rest barriärer mellan jourerna och kvinnor i behov av stöd. Det är inte längre kvinnan som själv avgör ifall hon ska bo på en ideell kvinnojour.

Det står en kader av tjänstemän mellan henne och hennes eget beslut att söka stöd och skydd och hon ses som en påse pengar som dels kostar och dels ska fördelas mellan aktörerna på en marknad. Dessa skyddade boenden kostar mer och leder till att färre kvinnor och barn får skydd. De som placeras på dessa boenden som upphandlats av kommunen upplever ofta fortsatt utsatthet:ensamhet, män som arbetar där, lås och larm-men inget innehåll likt det ideella jourerna kan erbjuda.

Skammen menar Rocks ligger på kommunerna som har ansvaret men inte tagit det och på staten som åser utan att ingripa. Våldet mot unga kvinnor fortsätter vara omfattande och ändå så blir tjejgrupper ifrågasatta och hindras från att samla tjejer på skolan och på fritidsgårdar, för att det anses diskriminerande.

Samtidigt har samhället öst pengar över området ”Mäns våld mot kvinnor”. Men pengar saknas till det konkreta skydds- och stödarbetet för våldsutsatta tjejer, kvinnor och barn.

Varför fortsätter våldet?

– Det tror jag beror på många olika faktorer. Hur samhället är utformat och olika prioriteringar. Jargongen är hårdare i skolan och tillgänglighet till pornografi inverkar på mäns och killars våld mot kvinnor. Det förändrar synen på hur det ska vara, säger Viktoria Olofsson.

Fler vill bo i Höga Kusten

KRAMFORS Fullsatta husvisningar men uppdelade på flera timmar, för att kunna hålla tillräckligt avstånd. Höga Kustens Fastighetsmäklare har haft ett bättre år än man kunnat...

Vill rädda kvar skolans flygel

BOLLSTABRUK Efter beslutet att Ytterlännäs högstadieskola lägger ner i Bollstabruk vill intresseföreningen rädda kvar flygeln som sedan 1965 stått i skolmatsalen. Men kommunchef...

Daniel förvaltar Sollefteå kommuns skogsområden

SOLLEFTEÅ Medborgarna i Sollefteå är - via kommunen - skogsägare. Runt 7 400 hektar produktiv skogsmark finns i kommunens ägo - och den förvaltas av Daniel Ågren som den 27 april...

Fokus på minoritetslagen

KRAMFORS Nu har Kramfors kommun tagit fram förslag till en riktlinje för arbetet med att uppfylla minoritetslagen. Kommuninvånarna uppmuntras att komma med synpunkter.

Ikonisk bro blir ett turistnav

NYADAL Ziplinebana under Högakustenbron och en glasad hiss upp till pylonens topp är bara några exempel på idéer hotellägaren Mats Löfroth vill genomföra i Nyadal. I höst drar en...