Fredag 10 april 2020

Nordsverige

Högakustenskolan i Herrskog, Kramfors kommun. Foto: SUSANNHE MELIN

Stor personalbrist på Högakustenskolan

Hög personalbrist gör att skoldagen förkortades under onsdagen för högstadieeleverna på Högakustenskolan i Kramfors kommun.

HERRSKOG · Published mar 25, 2020 at 09:27

Via kommunens hemsida förmedlas upplysningen att skoldagens längd ändras men hur det skulle bli under torsdag och fredag var ännu inte klart.

Bussarna gick i vanlig tid på morgonen men hem redan vid 12-tiden under onsdagen. Personalbristen uppgick till omkring 40 procent.

Varför är det personalbrist?

– Sjukskrivningar med förkylningssymtom, svarar skolchef Ulrika Hurdén i ett mejl.

För att lösa den uppkomna situationen ska man se över möjligheten att omfördela personal.

Högakustenskolan har omkring 280 elever från förskoleklass till och med årskurs nio. På skolan finns också central administration för Högakustenenheten.

Vanvård av katt i Kramfors

KRAMFORS Mager, tovig och ofta ensam. En katt hos en vårdtagare i Kramfors riskerar att fara illa och därför har personalen gjort en lex Maja-anmälan till länsstyrelsen.

Skarpt brev till myndighet

SOLLEFTEÅ Migrationsverket glesar ut i asylboendena för att minska risken för smittspridning. Detta har föranlett en sträng skrivelse till Migrationsverket från Sollefteå kommun....

Flyttade på coronasmittad

MELLANSEL Glesare på asylboenden minskar smittspridningen. Det är Migrationsverkets inställning i coronatider, vilket föranlett förflyttning av asylsökande. Därav har myndigheten...

Äldre får pausa träningskort

KRAMFORS Alla över 70 år erbjuds att pausa sina tränings- och badkort på Bollstahallen och Ådalshallen. – Det är första gången vi gör så här och anledningen är...