Onsdag 15 juli 2020

Nordsverige

– Det är ett bevis på att vårt arbete är rätt, säger skolchef Ulrika Hurdén om Kramfors kommuns nominering. Foto: SUSANNHE MELIN

Skola i digital framkant

Den senaste tiden har Sveriges skolor ställts på prov vad gäller förmåga att använda digitala verktyg och samarbetsformer. Kramfors kommun ligger bra till och har utvalts till möjlig vinnare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan.

KRAMFORS · Published jun 7, 2020 at 11:15

Under många år har Kramfors metodiskt strävat efter att införliva digitala verktyg som en naturlig del av såväl undervisning som administration.

Att nu tillsammans med åtta andra skolhuvudmän är utvalda till det hedervärda priset tycker skolchef Ulrika Hurdén är roligt.

– Jag är mycket stolt över att Kramfors skolor går i täten för den digitala utvecklingen inom skolområdet. Skulle vi dessutom få utmärkelsen är det ett verkligt erkännande, säger Ulrika Hurdén.

Distansundervisningen under coronapandemin och nedstängningen av gymnasier och vuxenutbildning har fungerat över förväntan.

– Vi var redo, det visste vi, och våra pedagoger har hanterat utmaningen på ett mycket professionellt sätt. Men vi ser också att det efter dryga två månader sätter andra förmågor än de digitala på prov. Att motivera eleverna och få alla att göra sitt bästa är tuffare på distans, konstaterar Ulrika Hurdén.

Vikten av det mänskliga mötet understryks liksom att man längtar efter en normalisering där man kan återgå till vanliga lektioner-men de digitala lösningarna har kommit för att stanna.

– Det finns nu stor erfarenhet av att undervisa på distans och att kombinera den vanliga klassrumsundervisningen med att ha elever som är hemma på grund av till exempel sjukdom ned via en digital uppkoppling kommer att stärka skolans förmåga att få fler elever genom skolan med goda resultat.

Priset Guldtrappan delas ut av stiftelsen Dator i utbildningen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner och har funnits sedan 2015. Totalt tio huvudmän har valts ut. Syftet är att ge skolhuvudmän möjligheter att dela med sig av exempel, erfarenheter och lärdomar. I oktober presenteras segraren.

Ungdomsmottagningen blir mer digital

LÄNET Region Västernorrland vill nu se till så att ungdomar ska kunna få kontakt med ungdomsmottagningar även under sommaren. Även när regionen drar ned på verksamheten. Detta...

Mats nybliven som krumelur

SANDSLÅN Serietecknaren Mats Jonsson, uppvuxen i Bollstabruk och numera en hemvändare till Sandslån i Ådalen, har blivit utsett till hederskrumelur av Krumelursällskapet. Därmed...

Nu rensas flottningsleder

LÄNET Nu ska flottningsleder återställas i tre län i mellersta Norrland. Detta för att åter få levande sjöar och vattendrag med lax och flodpärlmussla.

Nya vårdutbildningar på folkhögskolor

Hola Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör och behandlingsassistent. Det är några av de utbildningar som nu startart på Hola folkhögskola. Örnsköldsviks folkhögskola kommer att...