Söndag 26 maj 2019

Nordsverige

Jon Björkman (V) ska söka tjänstledigt från förskolejobbet på Grämestaskolan för att bli heltidspolitiker i Kramfors. Posten som vice ordförande i kommunstyrelsen ger ett eftersträvansvärt inflytande. Foto: SUSANNHE MELIN

S och V samregerar

Nu är det klart vilka som ska styra i Kramfors kommun. Socialdemokraterna och Västerpartiet regerar ihop de kommande fyra åren. Den här gången med Jon Björkman (V) som kommunstyrelsens vice ordförande.
– Det känns roligt och framför allt på grund av att vi kan ha ett fördjupat samarbete, säger Nina Orefjärd (V).

KRAMFORS · Published nov 23, 2018 at 11:00

Nina Orefjärd säger till Nordsverige att det var Socialdemokraterna som tog ny kontakt.

– Och vi vill ju driva en vänsterpolitik i kommunen.

Överenskommelsen mellan de båda partierna har fattats efter en tids överläggningar.

Samarbetet har varit satt under press men nu betonars enhälligt att fokus måste ligga på att komma framåt gemensamt i kommunen.

– Vi har nått en samsyn kring hur vi ska samarbeta i kommunen. Det kommer att bli en tuff mandatperiod men min inställning är att vi tillsammans ska göra vårt yttersta för ett bättre Kramfors, fastslår Eva Lygdman (S).

Utmaningarna framgent är flera, särskilt det ekonomiska läget. Även om fokus kommer att vara en ekonomi i balans så vill man samtidigt lyfta det positiva och möjligheten till utveckling.

– Vi står gemensamt upp för att välfärden ska vara solidarisk. Vi vill fokusera arbetet på ökad jämlikhet, miljömässig och social hållbarhet utifrån de ekonomiska förutsättningar vi har, fortsätter Nina Orefjärd (V).

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har samarbetat i kommunen sedan 1998.

– Den här mandatperioden kommer att ställa stora krav på att vi alla bidrar till det politiska arbetet, betonar Nina Orefjärd.

Eva Lygdman (S) inflikar:

– Vi har kommit överens om ett samarbete och nu ska vi kavla upp ärmarna och göra jobbet tillsammans, säger hon.

En månad efter valdagen lät det annorlunda. Då kom beskedet att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle påbörja ett blocköverskridande samarbete kommande mandatperiod. Den röda Ådalen verkade kunna få en liten blå nyans.

Men samarbetet hann inte ens börja innan socialdemokraterna backade ur. Man var överens om företagarfrågor och stöd till barn och unga men oense kring alternativa driftsformer och äldreboenden. Moderaterna tydliggjorde att de först och främst vill samarbeta med flera allianspartier.

Matnyttigt föredrag

KRAMFORS Stringo i Nyland har med sina fordonslyftare vuxit runt om i världen och lever allt mer på export. Kraven är stenhårda och att hitta rätt kompetens är avgörande för...

Det blir lättare att få ett tillfälligt alkoholtillstånd

RAMSELE I fortsättningen är det lättare för lastbilsträffen och andra tillfälliga arrangemang att få tillstånd att servera alkohol. Det har kommunstyrelsen i Sollefteå beslutat.

Färre länsbor röstar i förtid

LÄNET Allt fler svenskar vill förtidsrösta i EU-valet. Framför allt är det i storstadsregionerna som fler gått till valurnorna i förväg. I glesbygdslänen är utvecklingen den...