Torsdag 23 maj 2019

Nordsverige

Rättssystemet urholkas när folk inte vågar vittna, säger Erik Bylund, förundersökningsledare i Kramfors. Foto: SUSANNHE MELIN

Rädslan att vittna hotar rättssystemet

Det har blivit allt svårare att få människor att vittna. Polisen tvingas lägga ner brottsutredningar när folk som sett något inte vågar träda fram. Men det är ytterst ovanligt att vittnen råkar illa ut.
– Jag tor det har haussats upp mycket på grund av mc-gäng där det förekommit hot. Folk tror att alla beter sig så, säger Erik Bylund, Kramforspolisen.

KRAMFORS · Published nov 30, 2018 at 06:15

Om vittnen tystnar innebär det i förlängningen ett otryggare lokalsamhälle. Att det är okej att råna, misshandla och förstöra. Polisen kan inte tvinga någon att berätta men understryker vikten av att tala om vad som hänt och nästa gång skulle det kunna vara jag själv som drabbas.

Många gånger är det en kombination av teknisk utredning, vittnesiakttagelser och berättelser från människor som varit på platsen och som kanske är drabbade och utav det lägger polisen ett pussel. Uteblir berättelserna saknas pusselbitar, ett scenario blir omöjligt att få ihop och ärendet kan inte drivas vidare.

– Klart det är frustrerande när man inte kommer vidare. Här finns en uppmålad bild att alla skulle vara farliga. De allra flesta kriminella är i grund och botten sunda människor och hotar inte utan sköter bara sitt, erfar Erik Bylund.

Förutom att brottslingar kan gå fria kostar inställda rättegångar samhället mycket pengar. När Riksrevisonen 2010 gjorde en kartläggning av problemet räknade man ut en genomsnittskostnad på 11000 kronor per inställd rättegång. Att vittna anonymt tycker inte Erik Bylund är något alternativ. Trovärdigheten hos ett anonymt vittne är svårare attbedöma. Och hur ska en åtalad kunna försvara sig mot någon som man inte vet vem det är?

– Jag tycker att man ska stå upp för det som händer, ha civilkurage för annars fortsätter det. Tidningsbud, hundägare och taxichaufförer som är ute sena kvällar och tidiga mornar har mycket ögon.

Brottsförebyggande rådet har forskat om otillåten påverkan på vittnen. Slutsatsen är att många vittnen är rädda i onödan och att självcensur är det största problematiken. Brottsofferjouren erbjuder vittnesstöd till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga i samband med rättegång.

Vittnesstöd

  • Funktionen vittnesstöd startades 1995 och finns i dag vid Sveriges samtliga tings- och hovrätter.
  • Uppdraget går ut på att ideellt stötta och göra människor tryggare i rättssalen.
  • Ett vittnestöd ska ha engagemang, visa medmänsklighet och har intervjuats av Brottsofferjouren samt genomgått en utbildning.
  • Vittnesstöd är ofta personer som i sina yrken har träffat många olika personer.
  • Källa: Brottsofferjouren

Ministern nöjd med länet

SOLLEFTEÅ Det är bra med ett samarbete över blockgränserna. Även om man måste kompromissa och inte får igenom all sig poltik. Det anser landsbygdsminister Jennie Nilsson som...