Söndag 31 maj 2020

Nordsverige

Övergivna bilar dyrt för kommunen

Dumpade bilar i naturen och på tomter är ett växande problem som har ökat sedan skrotbilspremien togs bort.
– Flest bilar i år var på gamla macken i Lugnvik, 34 stycken i varierande skick och det kostade kommunen 40 000 kronor att få bort dem, säger Alexandra Brinksma, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Kramfors.

KRAMFORS · Published sep 11, 2019 at 08:00

Enligt uppskattningar av Bil Sweden har över en halv miljon bilar varit avställda i mer än tre år och skulle egentligen kunna skrotas. Men nu skrotas bara omkring 170 000 bilar per år. De övergivna bilarna kostar också kommunerna tiotals miljoner kronor varje år.

Problemet med att färre bilar inlämnas för återvinning är att bilvrak är miljöfarligt avfall som kan innehålla bly, oljor, glykol och syra. Om ämnena läcker ut kan de förorena grundvattnet och stora ytor mark.

För kommunen kräver skrotbilarna stora resurser. Bara att spåra en ägare och delge beslut om flytt av fordon kan ta dagar i anspråk då det ofta är olika ägare och som kan göra sig oanträffbara samt vara skrivna på olika orter plus ha skulder hos Kronofogden.

– Många efterfrågar och saknar skrotbilspremien. Med det försvann motivationen att göra sig av med bilen, erfar Alexandra Brinksma.

Ditt förslag?

– Antingen en morot i form av en pant när man lämnar in bilen eller att det blir helt gratis. Det är gratis nu också men bara om bilen inte saknar väsentliga delar. Det tillkommer även en kostnad att frakta bilen till demonteringen.

Organisationen M Sverige vill komplettera det nuvarande producentansvaret med en pant som är självfinansierad genom att motsvarande 5000 kronor läggs på bilpriset vid försäljningen.

Erik Daniels vandringsled genom djupa skogar

NORA Tack vare ideella insatser från Nora hembygdsförening och stöd från Skogsstyrelsen har Erik Daniels led kunnat fulländas. Leden binder samman de kojor den säregne...

"Nu har vi nått toppen på epidemin"

LÄNET Antalet dödsfall av corona ökar nu i Västernorrland. Nu har dödssiffran stigit till 84 personer men enligt smittskyddsläkrare Hans Boman har vi troligen nu nått toppen på...

Krambo efterskänker butikernas lokalhyra

KRAMFORS Utbrottet av covid-19 har slagit hårt mot flera svenska branscher. En stor kostnadspost är den hyra som många hyresgäster nu har svårt att betala. Därför efterskänker...

Skadegörelsen fortsätter i Kramfors

KRAMFORS Vågen av skadegörelse och busliv fortsätter i Kramfors. Senast i raden är Gallerian Christoffer där en ruta i entrédörren krossats. – Vi har inget att jobba vidare på...