Torsdag 14 november 2019

Nordsverige

Lördag 11 maj är det öppet hus på Räddningstjänsten Höga kusten Ådalens brandstation i Kramfors. Då kan barn och vuxna ställa frågor eller bara titta runt. Foto: SUSANNHE MELIN

Nu vill fler bli brandmän på deltid i länet

2018 års skogsbränder väckte intresset för brandbekämpning på deltid. Höga kusten Ådalen har rekryterat 25 nya beredskapsbrandmän senaste året.
– Skogsbränderna var inte avgörande men lyfte frågan, säger enhetschefen Johanna Engström.

KRAMFORS · Published apr 18, 2019 at 08:21

Rekryteringssiffran är snarare ett resultat av målmedvetna utbildningsdagar och prova på-aktiviteter enligt enhetschefen.

Nyfikna kan komma och testa hur det är att jobba på en brandstation.

Det kan handla om att lära sig hur man använder klippverktygen vid en trafikolycka eller titta närmare på brandbilens utrustning.

– Behovet är fortsatt stort och det skulle behövas mellan 10-15 personer till för att täcka bemanningsluckorna. Svårast är att rekrytera till ytterstationerna i Junsele, Ramsele, Näsåker, Nyland, Ullånger och Nordingrå.

– Det går lite lättare på heltidsstationerna i Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Men det saknas all möjlig personal. Många har gått i pension skolorna har inte hunnit utbilda tillräckligt , det blev extra märkbart efter sommaren.

Problemet på deltidssidan är att många inte bor på samma ort som de jobbar och kan därför inte ställa upp som deltidsbrandmän på sin hemort inom inställelsetiden, 5-7 minuter.

– Att det är ett låglöneyrke gör att många värderar sin fritid högre än detta. Samtidigt förväntar sig alla att vi ska vara på plats om det händer något.

– Även arbetsgivare som inte alltid är så sugna på att släppa i väg personal som är deltidsbrandmän. Och de borde tänka på hur bra det är att ha folk på arbetsplatsen som kan dra första hjälpen om någon faller ihop eller drabbas av hjärtstopp, fortsätter hon.

Särskilt många timmar är de jourbundna deltidsbrandmännen heller inte borta från det ordinarie jobbet, det går också att förenkla och byta skift för den som vill vara ledig.

Johanna Engström har 14 års erfarenhet inom räddningstjänsten och märker av en tydlig attitydförändring inom yrkeskåren.

– Fler tjejer söker och ”stor-stark- och orädd”-stämpeln är på väg att tvättas bort. Det är ett lag som gör jobbet tillsammans.

Räddningstjänsten utbildar alla. Det behövs ingen speciell bakgrund utan det handlar om lämplighet.

Hans Nordin har jobbat som brandman i sju år och rekommenderar yrket varmt, om man säger så.

– Det var en pojkdröm, jag tittade på 112-program och tyckdet det såg häftigt ut. Nu har jag inte samma romantiserade syn på yrket. Det är en nidbild att vi riskerar livet varje dag, mycket handlar om förebyggande på skolor bland annat.

Vad informerar ni om på skolorna?

– Hur man agerar i brand att man då ska springa ut. Man ska inte falsklarma eller leka med elden. Förskolorna brukar besöka stationen och då kan man få roliga frågor. Ett barn frågade mig om mitt hår brunnit upp.

Det bästa med yrket tycker han är möjligheten att kunna hjälpa folk och efter sommarens bränder var många tacksamma över räddningstjänstens insatser. Personalstyrkan är tight och man backar upp varandra till 100 procent. Att få träna på jobbet ser han som en bra löneförmån.

Regionens ekonomi sämre

LÄNET Regionens ekonomi går allt sämre. Man klarar inte av att hålla budgeten. Framför allt är det sjukvården som kostar mer än vad man budgeterat. Nu har regionens revisorer...

Åter nej till öppning av BB vid sjukhuset i Sollefteå

SOLLEFTEÅ Det blev återigen nej till en öppning av BB i Sollefteå. Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kjell Bergkvist (C) röstar nej till...

GRAFIK: Kramfors har högst VA-avgift

KRAMFORS Avgifter för vatten och avlopp i Västernorrland varierar. Dyrast är det i Kramfors och billigast i Härnösand.

Ungdomsråd på gång i Kramfors

KRAMFORS Mer inflytande. Det är syftet med det nya ungdomsrådet som bildats i Kramfors. På sikt ska rådet bli en naturlig röst gentemot politiken.