Söndag 9 augusti 2020

Nordsverige

Markägare och jägare träffades

Jakt och skogsbruk bygger på ömsesidig respekt. Det framgick med stor tydlighet vid den mycket välbesökta markägarträffen i Ullånger.
– Trivsamt och stort engagemang, konstaterar Leif Englund, ordförande Älgskötselområde Kramfors Östra.

ULLÅNGER · Published feb 10, 2020 at 11:15

2012 infördes ett nytt älgförvaltningssystem som innebär att jägare och markägare tillsammans ska sätta mål och planera jakten. Syftet med systemet är att skapa en älgstam av hög kvalitet med friska värnärda djur och en skogsproduktion som är i balans med fodertillgången.

Drygt 120 personer kom för att få höra om vad de olika organisationerna egentligen gör. Olle Adolfsson, Örnsköldsviks älgförvaltningsområde, betonade vikten av samverkan och dialog. Gunilla Kjellsson, LRF:s regionordförande, ventilerade betesskador, Stig Högberg Norrskogs ordförande likaså.

Vad har fungerat med det nya älgförvaltningssystemet så här långt och vad finns det för problem i vårt län?

– Det som fungerat är att vi har 97 procent av arealen registrerad i älgskötselområden. Detta innebär att de flesta är med i en samverkan och jobbar mot ett uppsatt mål. En minskad administration har lett till att vi sänkte fällavgifterna på vuxna djur från 400 till 300 kronor jaktåret 2019/202. Vad som kvarstår är att vi har fortfarande höga betesskador på tallungskog, säger Karin Saltin, jakthandläggare Länsstyrelsen Västernorrland.

Samefamiljen Kroik från Borgafjäll berättade om renarna de släppt på Ullångersfjället och hur naturen styr näringens rytm eftersom djuren går på naturbete året runt.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...

Snart möjligt flyga igen

KRAMFORS Den 10 augusti kör flygtrafiken igång på Höga Kusten Airport igen. Efterlängtat inte minst bland lokala företagare som behöver åka till Stockholm. – Vi kör en tur om...
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport