Fredag 21 februari 2020

Nordsverige

Markägare och jägare träffades

Jakt och skogsbruk bygger på ömsesidig respekt. Det framgick med stor tydlighet vid den mycket välbesökta markägarträffen i Ullånger.
– Trivsamt och stort engagemang, konstaterar Leif Englund, ordförande Älgskötselområde Kramfors Östra.

ULLÅNGER · Published feb 10, 2020 at 11:15

2012 infördes ett nytt älgförvaltningssystem som innebär att jägare och markägare tillsammans ska sätta mål och planera jakten. Syftet med systemet är att skapa en älgstam av hög kvalitet med friska värnärda djur och en skogsproduktion som är i balans med fodertillgången.

Drygt 120 personer kom för att få höra om vad de olika organisationerna egentligen gör. Olle Adolfsson, Örnsköldsviks älgförvaltningsområde, betonade vikten av samverkan och dialog. Gunilla Kjellsson, LRF:s regionordförande, ventilerade betesskador, Stig Högberg Norrskogs ordförande likaså.

Vad har fungerat med det nya älgförvaltningssystemet så här långt och vad finns det för problem i vårt län?

– Det som fungerat är att vi har 97 procent av arealen registrerad i älgskötselområden. Detta innebär att de flesta är med i en samverkan och jobbar mot ett uppsatt mål. En minskad administration har lett till att vi sänkte fällavgifterna på vuxna djur från 400 till 300 kronor jaktåret 2019/202. Vad som kvarstår är att vi har fortfarande höga betesskador på tallungskog, säger Karin Saltin, jakthandläggare Länsstyrelsen Västernorrland.

Samefamiljen Kroik från Borgafjäll berättade om renarna de släppt på Ullångersfjället och hur naturen styr näringens rytm eftersom djuren går på naturbete året runt.

Ny mässa för seniorer planeras

BOLLSTABRUK För andra gången planeras det för en seniormässa på Bollsta Folkets hus. – Första gången var så bra och det kom en hel del och därför vill göra en ny, säger...

Stenhårt jobb för en egen motorgård på Vallen

KRAMFORS Parkeringsplatser är ofta samlingsplatser för många unga med motorintresse. Det har i vissa fall inneburit konflikter med butiker och privatpersoner. Nu jobbar Höga...

Prästen lämnar sin tjänst

KRAMFORS Sven Alberius, kyrkoherde i Kramfors pastorat, lämnar 1 juli sin tjänst. –Jag hade gärna fortsatt ett år till om förutsättningarna varit annorlunda, säger han. – Men...

Fiskeodlingar lägger ner

MJÄLLOM Efter 40 år läggs fiskeodlingarna i Mjällomsviken/Omnefjärden ner. Mark- och miljödomstolen avråder från odling med hänvisning till att det inte är lämpligt ur...