Söndag 16 juni 2019

Nordsverige

Kejsarstan i Bollstabruk. Husen stod klara 1887 och blev bostäder för arbetarna vid Graningeverkens såg. Foto: SUSANNHE MELIN

Kulturpärlorna i Kramfors ska värnas

Efter 30 år ska Kramfors få en ny kulturmiljöplan. Bebyggelseantikvarier och kulturgeografer har påbörjat inventeringen av de pärlor som finns i kommunen. Intresserade invånare kommer att inbjudas till dialogmöten under senhösten.

KRAMFORS · Published okt 3, 2018 at 01:15

Det handlar om allt från odlingsmiljöer och sågverksepoken till fiskelägen och bruksmiljöer som ska inventeras och värnas. Nuvarande kulturmiljöplan författades 1990 och sedan dess har inte minst lagstiftningen förändrats liksom synen på kulturmiljöer.

Kulturutvecklare Karin Högström framhåller att kulturarvet och multurmiljöerna är ”det som ger vår centralort och våra bygder karaktär. Det som samtidigt utmärker och förenar oss med andra platser”.

Kommunen vill dessutom öka kunskapen och engagemanget hos invånarna för vad tidigare generationer byggt upp. Ytterligare en målsättning är att ta reda på vad de aktuella platserna kan betyda för besöksnäringen och som livsmiljö.

Ett exempel på skyddsvärd bruksmiljö är Kejsarstan i Bollstabruk. Husen byggdes på 1800-talet och blev bostäder till arbetarna på Graningeverkens såg .1970 byggdes lägenheterna samman och blev mindre i antal. 1980 fick kommunen miljöpris för att man bevarat och vårdat byggnaderna. Numera är husen privatägda och hyrs ut som bostadslägenheter.

Vill bygga bredbandsbullerbyar

SOLLEFTEÅ Nu vill det kommunala bostadsbolaget Solatum i Sollefteå satsa på moderna attraktiva bostäder för de som bor på landet. Detta i projektet Bredbandsbullerbyar. Bland...