Torsdag 20 februari 2020

Nordsverige

Thomas Näsholm (S), bildningsnämnden, Kramfors. Foto: SUSANNHE MELIN

Ingen förskola i Grämesta

Trots tidigare planer så blir det ingen flytt av förskoleverksamhet till Grämestaskolan. Det handlar både om kostnad och en enkät bland berörda föräldrar.
– Åtgärderna för att flytta in förskolan blir väldigt kostsamma och omfattande, konstaterar Thomas Näsholm (S), ordförande bildningsnämnden.

KRAMFORS · Published feb 8, 2020 at 09:15

– Vi har även gjort en enkätundersökning av medborgarnas åsikter om att flytta in förskolan i Grämestaskolan, som då blir på bekostnad av Lunde och Sandö förskola. Och enkätsvaren har delats in i ungefär fifty-fifty om att man är nöjd med som det är i dag. Och att man förordar Grämestaalternativet.

Utifrån allt detta sammantaget så väljer man att avbryta förskolealternativet i Grämestaskolan. Från och med höstterminen 2020 görs Grämestaskolan om till en F-3 skola, alltså förskoleklass och lågstadium. Mellanstadiet flyttar då till Kramfors.

Förskolekön är som längst inne i centrala Kramfors där frågan om ett nybygge stötts och blötts genom åren. Powerhouse på Vallen och Frånö värdshus är befintliga lokaler som kommunen hade en förhoppning om kunde anpassas till förskoleverksamhet. Men det visar sig att bygga om gamla lokaler blir lika dyrt som att bygga nytt. Och inget av förslagen till lokalisering för nybygge har varit optimalt.

– I centrala Kramfors har vi en kö till förskolan sedan lång tid tillbaka och ett behov av minst två avdelningar. Vi har även flera enavdelningsförskolor i centrala Kramfors. Utifrån detta väljer vi att intensifiera arbetet med att hitta byggbar tomt, avrundar Thomas Näsholm.

Ny mässa för seniorer planeras

BOLLSTABRUK För andra gången planeras det för en seniormässa på Bollsta Folkets hus. – Första gången var så bra och det kom en hel del och därför vill göra en ny, säger...

Stenhårt jobb för en egen motorgård på Vallen

KRAMFORS Parkeringsplatser är ofta samlingsplatser för många unga med motorintresse. Det har i vissa fall inneburit konflikter med butiker och privatpersoner. Nu jobbar Höga...

Omtag för skolorna - satsar på skola i Långviksmon

ÖRNSKÖLDSVIK - LÅNGVIKSMON Ett rejält omtag och förslaget att bygga en ny skola i Långviksmon. Den vändningen gör socialdemokraterna i Örnsköldsvik. – Det är vår största nyhet i...

Sonja lotsar till finansiering

SOLLEFTEÅ Sonja Granberg-Olofsson är ny näringslivsutvecklare i Sollefteå kommun, med ett alldeles speciellt uppdrag: – Jag ska arbeta med att hitta finansiering till företag,...

Prästen lämnar sin tjänst

KRAMFORS Sven Alberius, kyrkoherde i Kramfors pastorat, lämnar 1 juli sin tjänst. –Jag hade gärna fortsatt ett år till om förutsättningarna varit annorlunda, säger han. – Men...

Fiskeodlingar lägger ner

MJÄLLOM Efter 40 år läggs fiskeodlingarna i Mjällomsviken/Omnefjärden ner. Mark- och miljödomstolen avråder från odling med hänvisning till att det inte är lämpligt ur...