Lördag 8 augusti 2020

Nordsverige

Thomas Näsholm (S), bildningsnämnden, Kramfors. Foto: SUSANNHE MELIN

Ingen förskola i Grämesta

Trots tidigare planer så blir det ingen flytt av förskoleverksamhet till Grämestaskolan. Det handlar både om kostnad och en enkät bland berörda föräldrar.
– Åtgärderna för att flytta in förskolan blir väldigt kostsamma och omfattande, konstaterar Thomas Näsholm (S), ordförande bildningsnämnden.

KRAMFORS · Published feb 8, 2020 at 09:15

– Vi har även gjort en enkätundersökning av medborgarnas åsikter om att flytta in förskolan i Grämestaskolan, som då blir på bekostnad av Lunde och Sandö förskola. Och enkätsvaren har delats in i ungefär fifty-fifty om att man är nöjd med som det är i dag. Och att man förordar Grämestaalternativet.

Utifrån allt detta sammantaget så väljer man att avbryta förskolealternativet i Grämestaskolan. Från och med höstterminen 2020 görs Grämestaskolan om till en F-3 skola, alltså förskoleklass och lågstadium. Mellanstadiet flyttar då till Kramfors.

Förskolekön är som längst inne i centrala Kramfors där frågan om ett nybygge stötts och blötts genom åren. Powerhouse på Vallen och Frånö värdshus är befintliga lokaler som kommunen hade en förhoppning om kunde anpassas till förskoleverksamhet. Men det visar sig att bygga om gamla lokaler blir lika dyrt som att bygga nytt. Och inget av förslagen till lokalisering för nybygge har varit optimalt.

– I centrala Kramfors har vi en kö till förskolan sedan lång tid tillbaka och ett behov av minst två avdelningar. Vi har även flera enavdelningsförskolor i centrala Kramfors. Utifrån detta väljer vi att intensifiera arbetet med att hitta byggbar tomt, avrundar Thomas Näsholm.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...

Risk för ökad smittspridning

LÄNET Trots att smittan minskar i Västernorrland finns det en risk för en ökad smittspridning i länet. Detta enligt scenarier som tagits fram för Västernorrland.

Snart möjligt flyga igen

KRAMFORS Den 10 augusti kör flygtrafiken igång på Höga Kusten Airport igen. Efterlängtat inte minst bland lokala företagare som behöver åka till Stockholm. – Vi kör en tur om...