Onsdag 16 oktober 2019

Nordsverige

Hot om skolnedläggning väcker ilska i Kramfors

Färre barn och brist på pengar. Det är anledningen till att Grämestaskolan och Ytterlännässkolan kan komma att stängas. Förslaget har mött högljudda protester vid medborgardialogerna runt om i Kramfors kommun.

BOLLSTABRUK · Published mar 28, 2019 at 15:15

Beskedet från kommunens företrädare är att förslaget ligger fast. Förklaringen är att elevantalet minskar rejält framöver.

Förvaltningschefen Ulrika Hurdén understryker att uppdraget är att värna utbildningens kvalitet och satsa på att ha mer människor i skolan istället för att betala dyra lokaler.

– Vi står inför förändringar och måste göra något. Hela kommunen får dra sitt strå till stacken för att klara de ekonomiska utmaningarna, säger hon.

Kommunen ligger över 50 miljoner back och Bildningsnämnden måste spara 25 miljoner.

Gällande Ytterlännässkolan går elevantalet ner till 45 per årskull. Det blir 1, 5 klass per årskull vilket är för lite för att driva en högstadieskola. Grämestaskolan minskar från hundra till sextio elever om fem år.

Vid en nedläggning skulle eleverna flyttas till Gudmundråskolan i centrala Kramfors respektive Högakustenskolan norr om Ångermanälven från och med höstterminen 2020.

Thomas Näsholm (S), Bildningsnämndens ordförande, betonar att ”ingen vill lägga ner skolor” men att det behövs strukturella åtgärder som innebär jobbiga men nödvändiga val och då går innehåll före skolhus.

– Men vi kommer inte säga upp några lärare. Vi vill vara rädda om vår personal. Och ska vi klara den pedagogiska standarden och kunna rekrytera behörig personal behöver vi kunna erbjuda attraktiva skolor, säger Ulrika Hurdén.

Vid skolmötet i Bollstabruk ventilerade många föräldrar missnöjet med att det tydligen är okej att tvingas förflytta hundratals elever medan lärarna kan vägra byta skola. Andra ansåg att medborgardialogen var ett spel för galleriet, att beslutet redan är taget.

– Läggs skolor ner blir det heller ingen inflyttning som vi faktiskt har idag, påpekar föräldern Jens Hellman.

Eleven Maud Dahlberg tycker att barnen inte fått komma till tals.

– Tänk på de som får långt att åka. Jag har längtat efter att få börja på Ytterlännässkolan och vill även hinna med fritidsaktiviteter.

Förslag till skolnedläggning

  • Kramfors kommun måste minska sina kostnader och ett förslag är att stänga Ytterlännässkolans högstadium i Bollstabruk och Grämestaskolan i Lunde där eleverna går från förskoleklass till årskurs 6.
  • I sådana fall flyttas eleverna till Högakustenskolan i Skog respektive Gudmundråskolan i centrala Kramfors från och med hösten 2020.
  • Ett förslag till beslut ska bildningsnämnden ta i maj och sedan är det upp till politikerna i kommunfullmäktige att fatta det slutgiltliga beslutet i juni.

Alkohol är en orsak till cancer

ÖRNSKÖLDSVIK Alkohol är den klart största riskfaktorn för bröstcancer bland kvinnor och största enskilda riskfaktorn för tjocktarmscancer för både kvinnor och mängd. I...

Teaterförening vann stort

KRAMFORS Full pott. Det blev resultatet för Höga Kusten Teaterförening vid Joyfest, den stora internationella teaterfestivalen i Kiev.

BB Sollefteå diskuterades på Centerstämman

SOLLEFTEÅ Sollefteå har varit exempel när Centern ställde sig bakom barnmorskeledda kliniker på sin stämma.

Tusenlappen är nivå för bistånd

ÅNGERMANLAND I runda slängar kring tusenlappen. Där ligger nivån för kommunernas bistånd per invånare om det räknas för Ångermanland totalt. Mellan Ångermanlands olika kommuner...