Onsdag 20 november 2019

Nordsverige

Hedlund lämnar kyrkliga uppdragen

Nu lämnar Hans Hedlund även sina kyrkliga uppdrag. I ett brev till kyrkofullmäktige i Kramfors pastorat begär han att vid sammanträdet den 5 november bli entledigad från uppdraget som ordförande i pastoratets kyrkoråd. Samtidigt begär hans sambo, Ann-Louise Zetterblad, att bli befriad från uppdraget som 1:e vice ordförande i kyrkofullmäktige samt från ledamotskapet i valberedningen.

KRAMFORS · Published okt 10, 2019 at 08:13

Hans Hedlund har tidigare avsagt sig alla kommunala uppdrag, men förklarade då att han gärna ville fortsätta som ordförande i kyrkorådet. Nu blir det inte så.

De olika partigrupperna har varit enlga om att det bästa just nu är att Hedlund lämnar även det kyrkliga uppdraget.

Detta med anledning av att han stoppades av polis under bilkörning och visade sig ha en promillehalt i blodet som uppnådde gränsen för grovt rattfylleri.

På flera håll har man dock sagt att Hedlund är välkommen tillbaka till kyrkopolitiken när han genomgått behandling och lämnat alkoholproblemen bakom sig.

Ett sådant stöd har  bland annat kyrkoherde Sven Alberius uttalat.

Hedlund och hans sambo tillhör båda centerpartiet, men har i det kyrkliga engagemanget valt att företräda Höga Kustens Församlingars Väl (HKFV).

Pressen från partierna blev dock för stor och valet blev att lämna uppdragen. HKFV:s företrädare Carl Gustaf Nordin bekräftar Hedlunds önskemål.

– Hans Hedlund har skickat in en skrivelse till kyrkofullmäktiges ordförande Kristina Löfroth där han ber att få bli entledigad från uppdraget, säger Carl Gustaf Nordin.

Det återstår nu att hitta nya befattningshavare till uppdragen.

Nästa gång pastoratets kyrkofullmäktige sammanträder blir i början av november och till dess ska valberedningen ha kommit med förslag.    

Ej ordförande men sitter kvar

KRAMFORS Hans Hedlund har valt att avgå som kyrkorådets ordförande i Kramfors pastorat. Nu visar det sig att han, trots att hans begäran om entledigande godkänts vid...

Första spadtaget för Ringarbönninga

KÖPMANHOLMEN ”Äntligen” skulle en känd radiopratare ha uttryckt om han varit på plats och när första spadtaget togs till den nya Ringarbönninga i Köpmanholmen, så var det just...

Prisades för rådigt ingripande

ÖRNSKÖLDSVIK MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) har delat ut 2019 års pris för rådighet i trafiken till Cathom Nordgren, Domsjö. – Det här är ett pris som vi delar ut högst...

Ekonomin är ett stort problem i pastoratet

KRAMFORS Alla är ense om att det stora underskottet i Kramfors pastorat måste ner och det snabbt. Meningarna går dock isär hur det ska ske. Det framgick tydligt vid...