Måndag 17 februari 2020

Nordsverige

Hedlund lämnar kyrkliga uppdragen

Nu lämnar Hans Hedlund även sina kyrkliga uppdrag. I ett brev till kyrkofullmäktige i Kramfors pastorat begär han att vid sammanträdet den 5 november bli entledigad från uppdraget som ordförande i pastoratets kyrkoråd. Samtidigt begär hans sambo, Ann-Louise Zetterblad, att bli befriad från uppdraget som 1:e vice ordförande i kyrkofullmäktige samt från ledamotskapet i valberedningen.

KRAMFORS · Published okt 10, 2019 at 08:13

Hans Hedlund har tidigare avsagt sig alla kommunala uppdrag, men förklarade då att han gärna ville fortsätta som ordförande i kyrkorådet. Nu blir det inte så.

De olika partigrupperna har varit enlga om att det bästa just nu är att Hedlund lämnar även det kyrkliga uppdraget.

Detta med anledning av att han stoppades av polis under bilkörning och visade sig ha en promillehalt i blodet som uppnådde gränsen för grovt rattfylleri.

På flera håll har man dock sagt att Hedlund är välkommen tillbaka till kyrkopolitiken när han genomgått behandling och lämnat alkoholproblemen bakom sig.

Ett sådant stöd har  bland annat kyrkoherde Sven Alberius uttalat.

Hedlund och hans sambo tillhör båda centerpartiet, men har i det kyrkliga engagemanget valt att företräda Höga Kustens Församlingars Väl (HKFV).

Pressen från partierna blev dock för stor och valet blev att lämna uppdragen. HKFV:s företrädare Carl Gustaf Nordin bekräftar Hedlunds önskemål.

– Hans Hedlund har skickat in en skrivelse till kyrkofullmäktiges ordförande Kristina Löfroth där han ber att få bli entledigad från uppdraget, säger Carl Gustaf Nordin.

Det återstår nu att hitta nya befattningshavare till uppdragen.

Nästa gång pastoratets kyrkofullmäktige sammanträder blir i början av november och till dess ska valberedningen ha kommit med förslag.    

Prästen lämnar sin tjänst

KRAMFORS Sven Alberius, kyrkoherde i Kramfors pastorat, lämnar 1 juli sin tjänst. –Jag hade gärna fortsatt ett år till om förutsättningarna varit annorlunda, säger han. – Men...

Fiskeodlingar lägger ner

MJÄLLOM Efter 40 år läggs fiskeodlingarna i Mjällomsviken/Omnefjärden ner. Mark- och miljödomstolen avråder från odling med hänvisning till att det inte är lämpligt ur...

200 miljoners order för Strängbetong

LÅNGVIKSMON Producenterna behöver öka sin produktion för att möta en växande efterfrågan på pappersförpackningar. Det föranleder en ny industribyggnad i Obbola - något som...

Svenskar gillar mer friluftsliv

BOLLSTABRUK Nästan 9 av 10 svenskar har det senaste året varit ute i skog och mark enbart för att få en naturupplevelse. Nästan var femte söker naturupplevelser minst en gång i...

Oväsen som får en fortsättning

PRÄSTMON För tredje gången spelas pjäsen ”Det stora oväsendet” vid den gamla fornborgen Styresholm i Prästmon. En nattsvart period i Sveriges historia då en masshysteri med...