Söndag 31 maj 2020

Nordsverige

Kommunals sektionsordförande Marianne Persson är kritisk till att personalen inte fått vara delaktig. Foto: SUSANNHE MELIN

Hälsosamt schema upprör

Projektet "Hälsosamma scheman" som kommunen vill införa för omsorgspersonalen i Kramfors väcker känslor.
– Det kan låta bra att införa scheman för att folk ska må bättre. Problemet är att de inte fått vara delaktiga i planeringen, säger Marianne Persson, Kommunals sektionsordförande.

KRAMFORS · Published okt 26, 2018 at 08:40

Kramfors kommun är en av många i landet som vill satsa på "Hälsosamma scheman". Frågan är hur hälsosamt det blir. Oron är stor bland de 800 som berörs av schemaändringarna i Kramfors.

Framför allt är det tre områden kring förändringarna som facket vänder sig mot:

• En timme kortare nattpass innebär istället fler nattskift. Om man ska få ut timmarna och behålla samma lön.

• Att alla "delade turer" kan försvinna. Även för dem som själv vill jobba enligt modellen.

• Lunchrasten förlängs från en halv timme till 45 minuter. På gott och ont.

Nattpassen är en het fråga. Att arbetsgivaren vill korta dessa med en timme för att det ska vara hälsosamt. Vore utmärkt om så skedde genom en kortare arbetstid.

– Men istället kan det bli så att personalen får ta fler nattskift för att få ut sina timmar och då blir det sämre återhämntning, fortsätter Marianne Persson.

Delade turer vill de ha bort men det ska finnas valfrihet. Det finns anställda som av olika skäl vill jobba på så sätt, kanske för att uträtta ärenden på dagen, rasta hunden till exempel.

Förlängd lunch må låta skönt men den kvarten ska tas igen vid andra tillfällen och som dessutom kan variera mycket i schemaläggningen. Marianne Persson menar att det kan bli fel även om intentionerna är goda.

– Mycket beror ju på hur familjesituationen ser ut, om barnen är små och om man har dem varannan vecka så kan en del vilja jobba undan mer. Man vill kunna styra.

Egentligen kan hon tycka att förslaget på schemaförändringar rimmar illa med det samverkansavtal Kommunal har med kommunen. Syftet med det är att personalen ska få tycka till. Något som skapar arbetsglädje.

– I slutändan är det arbetsgivaren som bestämmer men det går lättare om man få säga vad man tycker inte bara ta order uppifrån. Det ska tas fram en bemanningshandbok och kanske går det bra, vi vet inte.

Just ovissheten är vad som skapat irritaion vilket framkom med stor tydlighet vid ett medlemsmöte på Hotell Höga Kusten. Uppenbart är att många har en annan bild av vad som behövs för att arbetsförhållandena ska bli mer hälsosamma och hållbara.

Mötet utmynnade i en gemensam skrivelse över önskvärda förändringar och som överlämnas den 25 oktober när frågan tas upp i BAS-nämnden (barn-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden).

På listan stod bland annat :

• Sänkt heltidsmått.

• Att slippa delade turer var tredje helg.

• Att inte ha larmtelefon under rast.

Erik Daniels vandringsled genom djupa skogar

NORA Tack vare ideella insatser från Nora hembygdsförening och stöd från Skogsstyrelsen har Erik Daniels led kunnat fulländas. Leden binder samman de kojor den säregne...

"Nu har vi nått toppen på epidemin"

LÄNET Antalet dödsfall av corona ökar nu i Västernorrland. Nu har dödssiffran stigit till 84 personer men enligt smittskyddsläkrare Hans Boman har vi troligen nu nått toppen på...

Krambo efterskänker butikernas lokalhyra

KRAMFORS Utbrottet av covid-19 har slagit hårt mot flera svenska branscher. En stor kostnadspost är den hyra som många hyresgäster nu har svårt att betala. Därför efterskänker...

Skadegörelsen fortsätter i Kramfors

KRAMFORS Vågen av skadegörelse och busliv fortsätter i Kramfors. Senast i raden är Gallerian Christoffer där en ruta i entrédörren krossats. – Vi har inget att jobba vidare på...