Torsdag 28 maj 2020

Nordsverige

Den 26 april bekräftades coronasmitta på Viktoriagården i Kramfors. Foto: SUSANNHE MELIN

Flera döda i covid-19 i Kramfors

På två äldreboenden i Kramfors har det avlidit åtta personer med konstaterad covid-19. Smittan har troligtvis förts in av en patient som vårdats för en annan åkomma på sjukhus. Om det finns ett stort mörkertal vill inte Inger Bergström, chef för välfärdsförvaltningen spekulera i.
– Här finns många multisjuka och vi har haft andra dödsfall också.

KRAMFORS · Published maj 6, 2020 at 20:40

Kramfors var första kommunen i Västernorrland som drabbades av smittan.

Den 27 mars hölls en presskonferens där kommunen gick ut öppet och berättade vilket boende det handlade om.

– Vi ville slippa ryktesspridning och annan oro. Jag är stolt över vår kompetenta personal som var uppmärksam på smittan och hanterade situationen på ett professionellt sätt, säger Inger Bergström.

Hon beskriver hur de anställda togs på sängen och hur ensamma de kände sig som enda kommunen i länet med känd smitta i äldreomsorgen. Den 19 mars kom beskedet från regionen att det var kommunen som skulle stå för kohortvården. Innan dess var informationen att alla med covid-19 skulle vårdas på sjukhus.

Med kohortvård menas att patienter som exponerats för smitta och patienter med symtom skiljs från de övriga patienterna och vårdas separat med särskilt avdelad personal.

– Vi hade ingen lång förberedelsetid, bara en vecka på oss att börja jobba med bemanningen, införa rutiner och skaffa skyddsutrustning.

På förekommen anledning vill Inger Bergström betona att smittan troligen kommer utifrån.

– Det är inte vår personal som bär runt på smittan. Är det några som vet hur man hanterar smitta så är det våra medarbetare, det är de utbildade på. Med stor sannolikhet kan ett fall härledas till sjukhus.

Smittan har funnits på totalt tre boenden. Ett är friskförklarat, där finns ingen smittad längre.

Erik Daniels vandringsled genom djupa skogar

NORA Tack vare ideella insatser från Nora hembygdsförening och stöd från Skogsstyrelsen har Erik Daniels led kunnat fulländas. Leden binder samman de kojor den säregne...

Krambo efterskänker butikernas lokalhyra

KRAMFORS Utbrottet av covid-19 har slagit hårt mot flera svenska branscher. En stor kostnadspost är den hyra som många hyresgäster nu har svårt att betala. Därför efterskänker...

Tufft läge för förening

RAMVIK Från att ha varit ett ställe med liv och rörelse är det nu tyst och stilla i Ramviks  anrika folkets hus. Ingen musik tonar ut på kvällarna och parkeringen ligger öde....

Skadegörelsen fortsätter i Kramfors

KRAMFORS Vågen av skadegörelse och busliv fortsätter i Kramfors. Senast i raden är Gallerian Christoffer där en ruta i entrédörren krossats. – Vi har inget att jobba vidare på...