Lördag 19 september 2020

Nordsverige

Nordsveriges Kramforsreporter på spaning efter den tid som flytt längs Erik Daniels-leden i Norabygden. Foto: PRIVAT

Erik Daniels vandringsled genom djupa skogar

Tack vare ideella insatser från Nora hembygdsförening och stöd från Skogsstyrelsen har Erik Daniels led kunnat fulländas. Leden binder samman de kojor den säregne vandringsmannen byggde under 1800-talet i Norabydens djupa skogar.

NORA · Published maj 28, 2020 at 11:15

Den unike vandraren och kojbyggaren har verkligen mutat in hela Nora med sina boplatser, eller rättare sagt: Det som återstår av hans boningar är själva stenmurarna.

Medan övrigt, som ristak och dylikt, för länge sedan ruttnat bort. Nu finns det en karta, med leden och kojorna inritade, som kan köpas runt om i Norabygden för vandringssugna. Leden är anpassad så att det ska vara bekvämt att ta sig fram med lätt ryggsäck.

Arbetet med att tillgängliggöra den märklige mannens kojor i Nora socken startade 2012. Nora hembygdsförening och Skogsstyrelsen inledde då ett fruktsamt samarbete som utmynnat i nya rekreationsmöjligheter i denna del av världsarvet Höga kusten. Som stöd för projektet fick hembygdsföreningen EU-pengar och därefter medel från skogsstyrelsens så kallade Nokås-fond. Stödet kan sökas för åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv.

Arbetet uppdelades i tre etapper - och den sista etappen invigdes under förra sommaren i Noras välbesökta församlingsgård. Den totala leden sträcker sig från Salteå, där Erik Daniels föddes år 1825, via Gavik, Östanö, med flera kojor, ut till Berg där han dog 1891, vidare till Bölesta, Rossvik. Utvik, Nyland, Hol, Tjärned och åter till Salteå. En rundslinga runt Nora på nästan tio mil.

Skyltar och gula markeringar visar vägen till kojorna. Väl framme vid kojorna finns informationsskyltar som berättar om den fattige enslingen som fick förlita sig på hjälp från bönderna. Trots att fattighjälpen inte var mer utbyggd än att man bytte tjänster mot mat och nödtorftigt husrum, klarade han sig hela livet på det sätt han ville. En fri själ som såg till att inte bli mer beroende av andra än nödvändigt.

Sockenhjon på Erik Daniels tid inhystes ofta i en dragig stuga med lite halm på golvet. Han hade en egen bädd konstruerad på en kälke som han drog omkring. Där hade han också sitt lilla bohag, bestående av kläder, kokkärl och annat. Även sedan han hade börjat sin sockengång bodde han under sommaren i kojor, men gick fram till gårdarna för att skaffa mat. Istället för att ligga en viss bonde till last så byggde han alltså stenkojor att bo i.

Någon familj skaffade han aldrig, utan sökte trygghet i den kristna tron. Mening hittade han i naturen och religionen och gick ofta runt i skogen, sjöng psalmer och läste högt ur en andaktsbok. Fram till han fyllde 55 år var han en flitig nattvardsbesökare.

Svagsint kallades han ibland - men egentligen var han nog ganska stark som såg till att forma sin egen tillvaro på det sätt som passade honom bäst. En fast punkt har byn Berg varit, där han förblev skriven fram till sin död, 66 år gammal. Erik Daniels vilar på Nora kyrkogård.

Sollefteå inväntar försvarsbeslutet

SOLLEFTEÅ På fredagen rapporterade Dagens Nyheter om att regeringen (S och MP) och samarbetspartierna i Riksdagen, Centerpartiet och Liberalerna, enats om att återetablera ett...

Veteranernas egen minnesplats

SOLLEFTEÅ På lördag 19 september hedras de veteraner som utfört fredsbevarande insatser i oroliga delar av världen med en minnesplats i Sollefteå. Invigningstalet hålls av...

Handelsbanken stänger 180 kontor i Sverige

KRAMFORS Handelsbanken meddelar på onsdagsmorgonen att de planerar att minska antalet kontor från 380 till 200 mot slutet av 2021. Flera av storbankens kontor finns i...

Solrosor till förmån för cancerforskning

KRAMFORS Mellan Fiskja och Gissjö i Åskogen finns ett solroshav med självplock till förmån för cancerfonden. – Tanken är att barn som har cancer ska få det lite bättre och att...