Fredag 13 december 2019

Nordsverige

Försvarsadvokat Thomas Bodström vill att den åtalade Richard Lundgren som gav sin svårt sjuka fru en dödsinjektion frikänns helt. Foto: SUSANNHE MELIN

Dråpdom för dödshjälp överklagas

Richard Lundgren dömdes till fängelse för att ha gett sin svårt sjuka fru en dödlig morfininjektion. Försvarsadvokat Thomas Bodström har nu har nu lämnat in en överklagan och yrkar på att mannen frikänns helt.

NORDINGRÅ · Published nov 26, 2019 at 17:13

Försvaret har i överklagandet yrkat på att mannen ska dömas för medhjälp till självmord och i andra hand en lindrigare påföljd.

Direkt efter att domen föll den 18 november öppnade försvarsadvokaten upp för att överklaga tingsrättens dom till Hovrätten för Nedre Norrland. Bakgrunden är ett rättsfall för över tio år sedan då en mamma gav dottern tabletter som hon svalde och hon frikändes. Uppfattningen är att tingsrätten förbisett att man byggde försvaret på detta rättsfallet och att det inte borde vara någon skillnad på att ta tabletter eller intravenöst som skedde i mars när mannen hjälpte frun att avsluta sitt liv.

Planen var att kvinnan själv skulle andas in kväve men anordningen fungerade inte. Mannen har varit öppen med att det var en nödsituation och att det skedde i samförstånd. Fallet har blivit mycket uppmärksammat och aktualliserat en debatt om dödshjälp och rätten till sitt eget liv.

Dödshjälp är tillåtet i en rad länder men inte i Sverige. Däremot är det i Sverige tillåtet att låta patienter som själva önskar avstå från fortsatt behandling.

Trafikolyckan utredd så långt det bara går

KRAMFORS Före jul kan förhoppningsvis polisens utredning av den allvarliga trafikolyckan med fem ungdomar inblandade överlämnas till åklagare. – Ett par förhör återstår men det...

Cancerframkallande brytning

SOLLEFTEÅ Skanska har nu åter börjat använda sin bergtäkt vid den stora kvartsgången i Skärvsta. En process som är cancerframkallande om man inte använder rätt skyddsutrustning....

Stopp för direkttåg till Stockholm

LÄNET Det kommer inte att gå några direkttåg till Stockholm hösten 2021. Detta eftersom sträckan Gävle Söderhamn kommer att stängas av helt och hållet i 16 veckor med start den...

Nordsverige inspirerar författare

KRAMFORS Nordsverige är inspirationskälla när Staffan Öberg skriver sin deckarföljetong ”Mörka händelser i Yttsäter.” Tidningens journalist är en av huvudkaraktärerna och...