Måndag 20 januari 2020

Nordsverige

Försvarsadvokat Thomas Bodström vill att den åtalade Richard Lundgren som gav sin svårt sjuka fru en dödsinjektion frikänns helt. Foto: SUSANNHE MELIN

Dråpdom för dödshjälp överklagas

Richard Lundgren dömdes till fängelse för att ha gett sin svårt sjuka fru en dödlig morfininjektion. Försvarsadvokat Thomas Bodström har nu har nu lämnat in en överklagan och yrkar på att mannen frikänns helt.

NORDINGRÅ · Published nov 26, 2019 at 17:13

Försvaret har i överklagandet yrkat på att mannen ska dömas för medhjälp till självmord och i andra hand en lindrigare påföljd.

Direkt efter att domen föll den 18 november öppnade försvarsadvokaten upp för att överklaga tingsrättens dom till Hovrätten för Nedre Norrland. Bakgrunden är ett rättsfall för över tio år sedan då en mamma gav dottern tabletter som hon svalde och hon frikändes. Uppfattningen är att tingsrätten förbisett att man byggde försvaret på detta rättsfallet och att det inte borde vara någon skillnad på att ta tabletter eller intravenöst som skedde i mars när mannen hjälpte frun att avsluta sitt liv.

Planen var att kvinnan själv skulle andas in kväve men anordningen fungerade inte. Mannen har varit öppen med att det var en nödsituation och att det skedde i samförstånd. Fallet har blivit mycket uppmärksammat och aktualliserat en debatt om dödshjälp och rätten till sitt eget liv.

Dödshjälp är tillåtet i en rad länder men inte i Sverige. Däremot är det i Sverige tillåtet att låta patienter som själva önskar avstå från fortsatt behandling.

Miljoner till flygplatser

KRAMFORS Höga Kusten airport får 9,1 miljoner kronor i statligt stöd som kompensation för det driftunderskott den nya flygskatten inneburit. – Ett välkommet och viktigt besked...

De mindre skogsägarna drabbas mest

ÅNGERMANLAND Sedan årsskiftet kommer det alltid att tas ut en avgift för ansökan om timmerupplag inom vägområde för allmän väg. Avgiften tas för Trafikverkets handläggning av...

Miljoner för integration

LÄNET Kommuner som haft ett högt flyktingmottagande får extrapengar från regeringen. Totalt 80 miljoner kronorfördelas till drygt 40 kommuner. Pengarna delas ut till både Härnösand,...

Krogkontroll välkomnas

KRAMFORS Var tredje alkoholhandläggare i landet har utsatts för hot eller våld. I Malmö är de utrustade med skyddsväst när de är ute på uppdrag. Arbetsmiljön på krogarna i...