Torsdag 19 september 2019

Nordsverige

Ser fram mot det nya digitala centret gör sprillans nyanställda bibliotekarien Lina Allard och bibliotekschefen Ingrid Ohlsson. Den fina fondväggen med inspiration från Höga kusten är målad av biblioteksassistenten Anna Norvell som även är konstnär. Foto: SUSANNHE MELIN

Digitalt kompetenslyft för invånarna i Kramfors

Inom kort kommer ett digitalt center att öppna på biblioteket i Kramfors. Där ska ovana digitala användare kunna få hjälp. Tanken är att det även ska bli en mobil verksamhet.

KRAMFORS · Published nov 28, 2018 at 11:15

Många kontakter med myndigheter och företag sköts idag digitalt.

Samtidigt finns det fortfarande många som inte använder internet alls eller har dålig kunskap om digitala verktyg. Det framgår av rapporten ”Svenskarna och internet 2018”.

Regeringen har därför tillsammans med Internetstiftelsen beslutat att ge stöd till 15 kommuner för att öppna center dit invånarna kan vända sig. Dessa kommuner får dela på 10, 4 miljoner kronor.

Centren har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att minska det digitala utanförskapet.

Bibliotekschefen Ingrid Ohlsson är tacksam över att Kramfors beviljats 750 000 kronor.

– Det ger oss en chans att fortsätta det digitala arbete vi redan påbörjat.

Att stärka medborgarnas digitala kompetens är nämligen inget nytt för kommunen. Sedan tidigare finns Digitala hjälpen, en specialavdelning på huvudbiblioteket med datorer, skrivare skanner och annat. Där erbjuds praktisk hjälp samt förkovring och det ordnas ofta med föreläsningar och workshops.

Att man har svårt att ta sig till biblioteket ska självklart inte behöva vara ett hinder för att få hjälp och stöd med sina digitala frågor. Därför satsar man även på en mobil verksamhet.

– Vår nya biblioteksbuss kommer därför att bli ett digitalt nav, fortsätter Ingrid Ohlsson ivrigt.

Tillskottet tycker nyanställda medarbetaren Lina Allard visar på det driv som utmärker biblioteket i Kramfors.

– Personalen här har ett enormt engagemang och det var en stor anledning till att jag sökte mig hit, berättar hon som pendlar från Örnsköldsvik.

De dagliga jobbresorna till Kramfors uppvägs av att få ingå i en välfungerande arbetsgrupp med blandade kompetenser.

Och som med gemensamma krafter arrangerar regnbågsvecka mellan 19 till 25 november.

En viktig vecka som handlar om alla människors rätt att få vara sig själva.

Jour som kan göra nytta

SOLLEFTEÅ Kvinnojouren i Sollefteå behövs. Och i höst arrangerar man två föreläsningar för att informera om mäns våld mot kvinnor.