Måndag 20 januari 2020

Nordsverige

Rektor Peyman Vahedi är grundare av den digitala plattformen som är skräddarsydd efter lärarnas behov. Foto: SUSANNHE MELIN

Digital plattform får spridning

Ådalsskolan är först i Sverige med att bygga en digital plattform för minskad juridisk börda utifrån lärarnas psykosociala arbetsmiljö. För att kunna utveckla sådana efterfrågade tjänster har skolan varit tvungen att ta till ovanliga metoder.

KRAMFORS · Published nov 27, 2019 at 11:15

Peyman Vahedi är rektor och grundare av den digitala plattformen. Han ville komma till rätta med det han betraktar som grundläggande problem när det kommer till skolans användande av IT-system.

– Sverige har i snart två decennier tillåtit marknaden att sköta IT-systemen för skolan. Det har lett till inlåsningseffekter och mycket höga trösklar för utveckling av verksamhetsdrivna digitala tjänster på ett resurseffektivt sätt.

För att bryta läget har skolan tagit kontroll över data som ligger till grund för skolpersonalens dagliga arbete och lagt fundamentet för att alla digitala tjänster ska byggas utifrån kommunens egna villkor och ägande.

Moduler byggs allteftersom personalen och skolledning ser ett behov av digitalt stöd, helt utifrån beslut hos kommunen och interna processerna. Peyman Vahedis bestämda uppfattning är:

– Offentlig sektor ska inte behöva be en privat leverantör om lov för att komma åt data som kommunanställda skapar, underhåller och utvecklar. Dessutom ska det inte kosta något att nå det egna datat.

Intresset är stort och därför har Kramfors kommun tagit fram ett avtal som möjliggör spridning av plattformen till andra skolhuvudmän.

– Det är en viktig frigörelseform som måste till för att vi ska låta kraften hos skolsystemet komma till sin rätt. Tiden för gamla affärsmodeller och obalansen på marknaden för dessa skoltjänster kommer att få ett slut.

Digital plattform

  • På kommunala Ådalsskolan har lärarna varit med och avgjort vad som ska ingå i den digitala plattformen och hur den ska fungera. Fördelen är att all information är samlad på ett ställe.
  • Nästa steg är att inkludera pedagogiska delar och vidareutveckla verktyget till en fullfjädrad IT-plattform för skolan.
  • Skolans 650 elever har tillgång till datorer, surfplattor, wifi och laddstationer. I salarna finns dataprojektor, det finns 3D-skrivare och utrustning för virtual reality, IKT-pedagoger, tekniker och kollegiet ser till att allt fungerar.

Miljoner till flygplatser

KRAMFORS Höga Kusten airport får 9,1 miljoner kronor i statligt stöd som kompensation för det driftunderskott den nya flygskatten inneburit. – Ett välkommet och viktigt besked...

De mindre skogsägarna drabbas mest

ÅNGERMANLAND Sedan årsskiftet kommer det alltid att tas ut en avgift för ansökan om timmerupplag inom vägområde för allmän väg. Avgiften tas för Trafikverkets handläggning av...

Miljoner för integration

LÄNET Kommuner som haft ett högt flyktingmottagande får extrapengar från regeringen. Totalt 80 miljoner kronorfördelas till drygt 40 kommuner. Pengarna delas ut till både Härnösand,...

Krogkontroll välkomnas

KRAMFORS Var tredje alkoholhandläggare i landet har utsatts för hot eller våld. I Malmö är de utrustade med skyddsväst när de är ute på uppdrag. Arbetsmiljön på krogarna i...