Tisdag 4 augusti 2020

Nordsverige

HR-chefen Mikael Gidlöf. Foto: SUSANNHE MELIN

50 tillbud på LLS-boende

Kommunal utfärdade ett skyddsombudsstopp på ett särskilt boende inom LLS i Kramfors kommun. Ett skyddsombudsstopp är en allvarlig åtgärd för att stoppa ett farligt arbete.

KRAMFORS · Published feb 11, 2020 at 16:48

Anledningen till stoppet är att arbetstagare utsätts för hot och våld som har och kan leda till ökad risk till fara för liv och hälsa hos arbetstagarna som känner stor oro. Många skadeanmälningar har gjorts på händelser av allvarlig art där arbetstagarna har tagit skada av den hotsituation som finns på arbetsplatsen. Över 50 tillbud på hot och våld samt hot om våld har skrivits från november 2019 till januari 2020.

Utöver dessa misstänker huvudskyddsombudet och sektionsföreträdarna att det finns ett stort mörkertal. Arbetsmiljöverket påpekar att arbetstagarna informeras om vikten av att tillbud rapporteras, såväl när det gäller den fysiska som den organisatoriska arbetsmiljön.

Arbetsgivaren är införstådd i hotbilden och riskerna och medveten om att arbetstagarna utsatts för skador av allvarlig art som krävde uppsökande av akutvård. Det handlar om en specifik brukare vars beteende snabbt förändras, från lugn till utåtagerande.

Arbetsmiljöverkets krav för att fortsätta hålla arbetsplatsen öppen är att det vid omvårdnadsarbetet ska finnas två arbetstagare hos brukaren och minst en väktare i anslutning till stället.

– Nu jobbar vi vidare med den andra delen av kraven från Arbetsmiljöverket, det vill säga att ta bort alla lösa föremål, utbilda medarbetarna hur de ska agera om de blir utsatta för våld samt att vi jobbar vidare med riskbedömningar och att hitta arbetsmetoder och rutiner som ska förebygga att det blir mer tillbud, säger HR-chefen Mikael Gidlöf.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...

Micke väcker beundran med sin häftiga drömbil

HÄRNÖSAND Bilar är ett grundmurat superintresse hos Mikael Vestlund. Tack vare en driftig polare lyckades han komma över drömbilen- från en dag till en annan. Polisforden utgör...

Snart möjligt flyga igen

KRAMFORS Den 10 augusti kör flygtrafiken igång på Höga Kusten Airport igen. Efterlängtat inte minst bland lokala företagare som behöver åka till Stockholm. – Vi kör en tur om...