Torsdag 20 februari 2020

Nordsverige

HR-chefen Mikael Gidlöf. Foto: SUSANNHE MELIN

50 tillbud på LLS-boende

Kommunal utfärdade ett skyddsombudsstopp på ett särskilt boende inom LLS i Kramfors kommun. Ett skyddsombudsstopp är en allvarlig åtgärd för att stoppa ett farligt arbete.

KRAMFORS · Published feb 11, 2020 at 16:48

Anledningen till stoppet är att arbetstagare utsätts för hot och våld som har och kan leda till ökad risk till fara för liv och hälsa hos arbetstagarna som känner stor oro. Många skadeanmälningar har gjorts på händelser av allvarlig art där arbetstagarna har tagit skada av den hotsituation som finns på arbetsplatsen. Över 50 tillbud på hot och våld samt hot om våld har skrivits från november 2019 till januari 2020.

Utöver dessa misstänker huvudskyddsombudet och sektionsföreträdarna att det finns ett stort mörkertal. Arbetsmiljöverket påpekar att arbetstagarna informeras om vikten av att tillbud rapporteras, såväl när det gäller den fysiska som den organisatoriska arbetsmiljön.

Arbetsgivaren är införstådd i hotbilden och riskerna och medveten om att arbetstagarna utsatts för skador av allvarlig art som krävde uppsökande av akutvård. Det handlar om en specifik brukare vars beteende snabbt förändras, från lugn till utåtagerande.

Arbetsmiljöverkets krav för att fortsätta hålla arbetsplatsen öppen är att det vid omvårdnadsarbetet ska finnas två arbetstagare hos brukaren och minst en väktare i anslutning till stället.

– Nu jobbar vi vidare med den andra delen av kraven från Arbetsmiljöverket, det vill säga att ta bort alla lösa föremål, utbilda medarbetarna hur de ska agera om de blir utsatta för våld samt att vi jobbar vidare med riskbedömningar och att hitta arbetsmetoder och rutiner som ska förebygga att det blir mer tillbud, säger HR-chefen Mikael Gidlöf.

Ny mässa för seniorer planeras

BOLLSTABRUK För andra gången planeras det för en seniormässa på Bollsta Folkets hus. – Första gången var så bra och det kom en hel del och därför vill göra en ny, säger...

Stenhårt jobb för en egen motorgård på Vallen

KRAMFORS Parkeringsplatser är ofta samlingsplatser för många unga med motorintresse. Det har i vissa fall inneburit konflikter med butiker och privatpersoner. Nu jobbar Höga...

Omtag för skolorna - satsar på skola i Långviksmon

ÖRNSKÖLDSVIK - LÅNGVIKSMON Ett rejält omtag och förslaget att bygga en ny skola i Långviksmon. Den vändningen gör socialdemokraterna i Örnsköldsvik. – Det är vår största nyhet i...

Prästen lämnar sin tjänst

KRAMFORS Sven Alberius, kyrkoherde i Kramfors pastorat, lämnar 1 juli sin tjänst. –Jag hade gärna fortsatt ett år till om förutsättningarna varit annorlunda, säger han. – Men...

Fiskeodlingar lägger ner

MJÄLLOM Efter 40 år läggs fiskeodlingarna i Mjällomsviken/Omnefjärden ner. Mark- och miljödomstolen avråder från odling med hänvisning till att det inte är lämpligt ur...