Måndag 14 juni 2021

Nordsverige

Korta nyheter

Värmen ökar risken för borreangrepp

SVERIGE Det är inte bara människor som sett fram emot sommarvärmen – för granbarkborren betyder det att svärmningen är igång med skogsskador som följd.

Smittspridningen i Västernorrland fortsätter sjunka

LÄNET Den senaste veckan ser smittspridningen i Västernorrland ut att ha minskat i alla kommuner – utom Sollefteå.

Aldrig sågats så mycket i Sverige

SVERIGE För att möta den höga efterfrågan har svenska sågverk växlat upp till högsta möjliga tempo och nådde i mars en produktion på 1,9 miljoner kubikmeter trävaror.

Gårdarna blir färre och större

SVERIGE Mellan 2016 och 2020 minskade antalet jordbruksföretag med 4 000 till 58 000, enligt statistik från Jordbruksverket.

Möjligt att boka vaccinering i app

LÄNET Nu går det att boka vaccinering mot covid-19 i Västernorrland med appen Mitt Vaccin.

Svenska kontorshus i trä ökar

SVERIGE Efterfrågan på limträ har skjutit i höjden och orsaken är de ökade kraven på hållbarhet.

Ersätter stöld i a-traktor

SOLLEFTEÅ En 34-årig man i Sollefteå har begärt skadestånd av Polismyndigheten för att hans beslagtagna a-traktor utsatts för stöld och skadegörelse. Polisen beslagtog mannens a-traktor den...

Fördubbling av anmälda mopedskador

SVERIGE På två år har antalet anmälda mopedskador ökat med 91 procent – det betyder dock inte nödvändigtvis att skadorna ökat så mycket.

Företagen ger mindre till välgörenhet – men allmänheten mer

SVERIGE Under pandemiåret 2020 ökade allmänhetens givande till välgörenhet med drygt fyra procent – samtidigt som företagens bidrag sjönk med tolv procent.

Svenskar påverkas olika mycket av pandemin

SVERIGE De flesta har påverkats av pandemin – men hur mycket beror på vem man frågar.

Danskar och norrmän påverkas mer negativt av hemarbete

SVERIGE Efter ett år av hemarbete för många svenskar uppger drygt en tredjedel att deras hälsa påverkats negativt och nästan lika många att de gått upp i vikt.

HVB-hem med stora brister

KRAMFORS Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) riktar mycket skarp kritik mot ett företag i Kramfors som i två HVB-hem bedriver behandling för män och kvinnor. Det är oklart vem som är...

Möblerna ska återanvändas

KRAMFORS Genom ett nytt samarbete mellan arbetsmarknadsenheten (AME) och daglig verksamhet ska Kramfors kommun bli bättre på att återanvända möbler.

Många har inte råd med mensskydd

SVERIGE Nästan varannan arbetssökande eller sjukskriven har ibland inte råd med mensskydd, enligt en ny undersökning.

Inga förlängning av skärpta lokala rekommendationer

LÄNET Med start 1 juni så upphör Västernorrlands regionala rekommendationer med anledning av smittspridningen.

Kommunikationspris efter brand

ÄLVSBYN - BREDBYN Efter branden i augusti ifjol där Polarbröds anläggning i Älvsbyn ödelades har ett stort arbete genomförts, både med återuppbyggnad, satsningar i Bredbyn och kommunikation kring...

Stigande oro för hushållsekonomin

SVERIGE Efter att ha minskat stadigt de senaste 20 år så ökade andelen som oroar sig för hushållsekonomin, enligt en ny undersökning från SCB.

Polisen vill använda släktforskningsdatabaser

SVERIGE Det har blivit populärt att släktforska med hjälp av DNA-prov och det har även funnits uppmärksammade fall där polis kunnat lösa allvarliga brott med hjälp av släktforskningsdatabaser.

Gravida ska erbjudas vaccin

SVERIGE I dag meddelade Folkhälsomyndigheten att även gravida ska erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra.

Snart stängs vissa vaccinationslokaler

LÄNET Vissa vaccinationslokaler stängs permanent och andra håller semesterstängt medan andra utökar sina öppettider.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport