Torsdag 23 maj 2019

Nordsverige

Välkommen till jubileumsåret!

I år är det 100 år sedan det första numret av Nordsverige lämnade tryckpressen med troligen en svag doft av färsk trycksvärta och redan då visionen av att förmedla nyheter som annars inte lyftes av riksmedia.

Redaktionen har ordet · Published jan 3, 2019 at 13:00

Många tidningar har under åren uppstått. Vissa har försvunnit, andra sammansmält med ytterligare media medan resterande finns kvar. I dag är tidningsbranschen en bransch i omvandling, på sina håll hårt sargad av teknikfixering, sparkrav och centraliseringar i effektivitetens namn.

Ändå är tidningar en stark bärare av nyheter och information, precis i linje av den uppfinning som Gutenberg tog till västvärlden i form av tryckpressen. Få uppfinningar har som tryckpressen förändrat människans omvärldssyn. Tryckpressen har under åren varit ovärderlig för kunskapsspridning och även varit en av grundstenarna för den vetenskapliga revolutionen på 1500- och 1600-talet.

Att fira 100 år som tidning är stort och inget man slarvar bort. Därför kan vi redan nu - i årets första nummer - utlova att det kommer att lyftas regelbundet under innevarande år, både i form av artiklar och tävlingar speciellt för dig som läsare.

Välkommen in i jubileumsåret 2019 med oss!

Ministern nöjd med länet

SOLLEFTEÅ Det är bra med ett samarbete över blockgränserna. Även om man måste kompromissa och inte får igenom all sig poltik. Det anser landsbygdsminister Jennie Nilsson som...