Torsdag 21 februari 2019

Nordsverige

När en av landsbygdens lockelser hotas

Redaktionen har ordet · Published nov 16, 2018 at 08:50

Sällan riskerar man så att sätta kaffet i vrångstrupen som när man läser Skogsstyrelsens färska rapport där man föreslår en kraftig sänkning av klövviltsstammarna och direkt därefter lyfter en halvering av älgstammen som en väg till bättre balans mellan vinstintressen för skogsbruken och minskat antal trafikolyckor.

Detta medan älgen har blivit omkullsprungen av vildsvin både som det mest fällda klövdjuret och som orsak till viltkollisioner. Snarare är det ett tecken på att det är hög tid för landsbygden att mobilisera sig och delta i seminarierna kring nämna rapport för att visa sitt missnöje med slutsatsen. Att använda fel trädslag til föryngring och att inte ungskogar sköts optimalt är inget som nyligen upptäckts men det har på tio år inte direkt kunnat åtgärdats kraftfullt.

För landsbygdsbor är det inte sällan naturen, friluftslivet och jakten som tillhör de "förmåner" som håller upp befolkningssiffrorna på mindre orter.

Det är, enligt rapporten, ingen självklarhet att "frivilligheten till jakt är något som kommer att räcka till för att reglera klövviltsstammarna".

I klartext betyder det att att en ökad kommers kring jakten förordas och mångåriga jakttraditioner hotas såväl som det sociala kittet som jakten utgör ute i våra byar.

Utomhusmatlagning med helhetstänk

ARNÄSVALL Intresset för utelivet och inte minst uteplatsen och maten är på tydligen uppgång. – Vi ser att intresset vuxit ganska kraftigt de senaste fem åren, säger Anna...

Fler tidiga sommarjobb att söka

KRAMFORS Redan nu finns det många sommarjobb att söka i landet. Vanligast är jobb inom sjukvård och omsorg som står för hälften av alla lediga platser. I Västernorrland fanns 787...